Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Roihuvuoren täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Roihuvuoren täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden luonnokseen. Yhdistys pitää hyvänä nykyistä ratkaisua, jossa suunnittelualueen rajaus käsittää pääasiassa nykyisen korttelialueen ja itäinen ja läntinen laajempi metsä sekä rantojen metsiköt ja viheralueet on jätetty sen ulkopuolelle. Suunnittelualueessa on silti suuri ongelma: siihen kuuluu Ruususenrinteen ja Prinsessatien kohdalla tärkeä metsäinen ekologinen viheryhteys, joka uhkaa katketa, koska sille suunnitellaan tehokasta A2-rakentamista. Tämä viheryhteys tulee jättää rakentamatta.

Katkeamisvaarassa oleva viheryhteys yhdistää edellä mainitut Roihuvuorta kiertävät, toisiinsa liittyvät metsä- ja viheralueet. Nämä yhdistyvät ekologiseen verkostoon, joka kulkee useampaa reittiä pitkin Laajasalosta Roihuvuoren kautta Mustavuoreen. Yhtenäisen viheryhteyden säilyminen on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle paikallisesti ja laajemmin. Kaakkoisessa ja itäisessä Helsingissä ekologiset verkostot uhkaavat heiketä nopeasti rakentamisen seurauksena.

Huomautamme, että Ruususenrinteen ja Herttoniemen yritysalueen välillä kasvava metsäkaistale on kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan myös III-arvoluokan arvokas lintukohde (Roihuvuoren luoteismetsä 5/03). Ruususenrinteen ja Prinsessantien kautta kulkee myös Roihuvuorta kiertävä, suosittu, yhtenäinen, vihreä ulkoilureitti.

Suunnitelmassa on merkitty Untuvaisentien päähän ranta-alueelle B-viheralue. Paikalla sijaitsevat arvoluokan III kasvi- ja lintukohteet. Nämä kohteet on huomioitava tarkemmassa suunnittelussa ja kiinnitettävä erityistä huomiota niiden suojaamiseen kulutukselta.

Roihuvuoressa on myös muutamia III arvoluokan lintu-, kasvi- ja METSO-metsäkohteita, jotka sijaitsevat tehokkaan ja maltillisen täydennysrakentamisen välittömässä läheisyydessä. On tärkeää, että rakentaminen suunnitellaan niin, että se kuluttaa ja häiritsee näitä luontokohteita mahdollisimman vähän.

Lisäksi suunnitteluperiaatteissa tulee huomioida pihojen, puistojen ja pienten metsiköiden kautta kulkevat ekologiset yhteydet, jotka osaltaan rikastuttavat alueen luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat asukkaille hyvinvointia ja virkistysmahdollisuuksia kodin lähellä.