Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Luonto voitti Patolassa – kaasuputken uusi linjaus huomioi myös liito-oravat

Mediatiedote 29.1.2020

Luonto voitti Patolassa – kaasuputken uusi linjaus huomioi myös liito-oravat

Helsingin kaupunki ilmoitti maanantaina siirtävänsä keskustelua herättäneen kaasuputken linjausta Patolassa (kaupungin tiedote). Kaasuputkea siirretään rakenteilla olevan Raide-Jokerin vaatiman tilan takia. Uusi linjaus huomioi aiempaa paremmin alueella elävät liito-oravat, alueen muut arvokkaat luontokohteet sekä suojellut muinaisjäännökset.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti alkuperäiselle linjaukselle suunnitelluista puunkaadoista hallinto-oikeuteen, koska katsoi niiden olevan luonnonsuojelulain vastaisia: hakkuut olisivat toteutuessaan uhanneet liito-oravien pesimä- ja levähdysalueita. Korkein hallinto-oikeus määräsi valituksen johdosta alueelle toimenpidekiellon, koska puiden kaataminen kesken oikeusprosessin olisi mitätöitynyt valituksen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen kaasuputken uuteen linjaukseen ja kaupungin vastaantuloon tällä luontoarvojensa puolesta tärkeällä alueella. Alue on myös tärkeä virkistysalue monille lähialueen asukkaille. Yhdistys muistuttaa, että kaupungin rakentaminen vaatii kompromisseja, mutta luontoarvoja ei saa unohtaa suunnittelussa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, joka toimii Helsingin alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi.

Lisätietoja:

Aapo Salmela

Järjestösihteeri, Helsingin luonnosuojeluyhdistys

helsy(AT)sll.fi

050 3011 633