Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan li­sään­ty­mi­sa­lu­eel­la

Pajamäki-seura jätti Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5. ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2.6. Hakemukset koskivat Raide-Jokerin valmistelevia ja rakennustöitä Patterimäen länsipuoleisessa metsässä. Hakemuksen perusteena oli, että alue on liito-oravan elinpiiriä. Lisäksi lintujen kevätpesintä oli parhaillaan käynnissä.

Perjantaina 12.7. Raide-Jokeri ilmoitti, että puunkaadot Pajamäen metsässä aloitetaan heti (viikolla 29) huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä on 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.

Maanantaina 15.7. jätimme yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien ELY-keskuksen päätöstä.

Perjantaina 19.7 hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.

Lauantaina 20.7 Helsingin luonnosuojeluyhdistys (Helsy) valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä.

Maanantaina 22.7. Korkein hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätök- sessä tarkoitetulla alueella. Määräys on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut edellä mainitut valitukset, ellei korkein hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.