Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ase­tus­luon­nok­sis­ta koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luon­non­suo­je­lua­luei­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää erinomaisen hyvänä sitä, että merkittävä määrä suojelupäätöstä, pitkään odottaneita, alueita lopulta perustetaan lakisääteisiksi suojelualueiksi. Yhdistyksen toimialueella (Helsinki) sijaitsee kaksi perustettavaksi esitettyä aluetta eli Vallisaari sekä Kapellviken. Tuemme lämpimästi molempien alueiden suojelua, mutta Vallisaaren osalta esitämme muutoksia suojelualueen rajoihin sekä alueen rauhoitusmääräyksiin.

Vallisaaren suojelualueen rajaus on epäonnistunut, sillä se jättää suojelun ulkopuolelle Kuninkaansaaren kallioisen pohjoisrannan. Pohjoisranta on maisemallisesti erittäin arvokas ja sisältää myös Vallisaari-Kuninkaansaaren vanhimmat kalliomänniköt. Alue on rajattu suojelun ulkopuolelle sen mahdollistamiseksi, että alueelle voidaan kaavoittaa lomamökkialue. Lomamökkialueen kaavoittaminen luontopalvelujen taseessa jo pitkään olleelle, merkittäviä maisema- ja luontoarvoja sisältävälle maa-alueelle, on vastuutonta. Toivomme ympäristöministeriöltä ryhtiä puuttua huonosti harkittuun ja moninaisia luonto-, virkistys- ja maisemahaittoja aiheuttavaan suunnitelmaan. Kuninkaansaaren pohjoisosan liittäminen perustettavaan suojelualueeseen olisi selkeä tapa ratkaista asia kestävällä tavalla. Luonnon lisäksi ratkaisusta hyötyisi saaren yleinen virkistyskäyttö sekä luontomaisemiin tukeutuva saaristoalueen luontomatkailu.

Esittämämme rajausmuutoksen jälkeen on syytä perustaa rauhoitusmääräyksistä kohta, jossa sallitaan enintään viiden metrin levyisen tieyhteyden rakentaminen Kuninkaansaaren suojeltavan alueen lävitse.

 

Helsingissä 22.2.2019

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry