Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Viikki, Vartiosaari, Keskuspuisto ja muita Helsingin arvokkaita luontoalueita pelastui rakentamiselta.

KHO päätös Helsingin yleiskaavasta oli voitto luonnonsuojelulle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat iloisia korkeimman hallinto-oikeuden luontokohteita turvaavista ratkaisuista Helsingin yleiskaavassa. Luonto- ja virkistysarvot on otettava entistä paremmin huomioon Helsingin muussakin kaavoituksessa.

KHO kumosi Helsingin Vanhankaupunginlahden Natura-alueen rajalle Viikin pelloille ja Pornaistenniemen tervaleppälehdon viereen suunniteltua rakentamista. KHO poisti myös Tuomarinkylän valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan tehtyjä rakentamismerkintöjä.

Samalla KHO piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden luontoarvoja turvanneet ratkaisut. Hallinto-oikeus kumosi helmikuussa kolme kaupunkibulevardia ja niiden viereen rakentamista lisääviä kaavamerkintöjä muun muassa Keskuspuistosta sekä rakentamismerkintöjä Melkin saarelta, Itä-Villingistä, Vartiosaaresta, Ramsinniemestä, Ilmalan varikkoalueelta ja Pajamäestä.

”Päätös kertoo vahvasti sen, että kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon luonto- ja virkistysarvot”, sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Mika Välipirtti. ”Se kertoo myös siitä, että poliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon ympäristöjärjestöjen asiantuntemus.”

”Luonto- ja virkistysarvojen entistä parempi huomioon ottaminen Helsingin muussakin kaavoituksessa on tärkeää. Esitystavaltaan epämääräinen yleiskaava siirtää kymmenien korvaamattomien luontokohteiden kohtalon asemakaavoihin”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. ”Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tulee ottaa huomioon myös kun Helsinki, Sipoo ja Vantaa kokoontuvat päättämään Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta. KHO korosti Natura-alueiden lähialueiden turvaamisen merkitystä.”

Tuomioistuin ei antanut toisessa päätöksessään Helsingille valituslupaa Vartiosaaren osayleiskaavasta. Helsingin hallinto-oikeuden päätös senkin kumoamisesta jäi siis voimaan.