Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin Kaivoskallion asemakaavaa (120405) koskeva vastaselitys.

Helsingin hallinto-oikeus 28.8.2018

Asia: Helsingin Kaivoskallion asemakaavaa (120405) koskeva vastaselitys. (Dnro
02554/18/4103 ja 02274/18/4103).

KAIVOSKALLION HUVILOIDEN ASEMAKAAVAN VASTASELITYS

Helsingin kaupunki on lausunut Stansvikin kyläyhdistyksen ja Helsingin
luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta, joka koskee Helsingin
kaupunginvaltuuston päätöstä 14.3.2018 § 63 hyväksyä Kaivoskallion huviloiden
asemakaavan muutos (nro 12405) Laajasalon Kruunuvuorenrannassa. Kaupungin
selityksen mukaan asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavan mukainen, perustuu riittäviin selvityksiin ja täyttää
maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamat sisältövaatimukset.

Stansvikin kyläyhdistys ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry katsovat,
että Kaivoskallion huviloiden asemakaava on sekä maakuntakaavan että
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan tavoitteiden ja maankäyttövarausten
vastainen. Asemakaavamuutos ei perustu riittäviin selvityksiin eikä se turvaa
luonnon eikä kulttuuriympäristön säilymistä maankäyttö- ja rakennuslain
tarkoittamalla tavalla. Näistä ja jäljempänä kartta- ja ilmakuva-aineistoon
nojautuen esitettävistä syistä johtuen Kaivoskallion huviloiden asemakaavan
muutos (nro 12405) on kumottava ylempien ohjaavien kaavojen, maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) sekä luonnonsuojelulain vastaisena.

Lue koko vastaselitys pdf tiedostona tästä linkistä.