Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Veräjämäen lehdon luon­non­suo­je­lua­lu­een pe­rus­ta­mis­esi­tyk­ses­tä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä. Tuemme lämpimästi Veräjämäen lehdon suojelualueen perustamista. Alue olisi kuulunut luontoarvojen puolesta (monen muun ulkopuolelle jääneen alueen tapaan) Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015-2024, mutta on hyvä, että osa arvokkaasta laajemmasta luontokokonaisuudesta saatiin suojelun piiriin valtuustoaloitteen sekä asiallisen virkamiesvalmistelun kautta.

Alueen luontoarvoista

Alueen keskeiset luontoarvot on kuvattu tarkasti ja onnistuneesti. Lajitietojen osalta kuvausta on perusteltua täydentää lisäämällä kuvaukseen tiedot alueelta viime vuosina havaituista (sienitutkija Otto Miettinen, kirjallinen tiedoksianto 21.11.2017) oranssikäävästä (NT) sekä aarnisammalesta (NT). Erityisesti oranssikääpä on havaintona merkittävä, koska tästä mäntymaapuilla kasvavasta lajista on Helsingistä 2000-luvulta vain muutamia havaintoja.

Alueen rajauksesta

Luontoarvojen kannalta nykyistä rajausta olisi perusteltua laajentaa länteen (melko monipuolisia kallio- ja kangasmetsiä) sekä uimarannan pohjoispuoliselle arvokkaita lehto- ja kangasmetsiä sisältävälle alueelle. Näiden alueiden säilyttäminen rakentamisen ja intensiivisemmän luonnonhoidon ulkopuolella on joka tapauksessa keskeisen tärkeää myös nyt perustettavan suojelualueen luontoarvojen pidempiaikaisen säilymisen kannalta.

Esitetyistä rauhoitusmääräyksistä

Rauhoitusmääräyksiä kannattaisi täsmentää siten, että kiellettyihin toimiin sisältyvä puiden, pensaiden ja muiden kasvien sekä niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen sisältäisi yksiselitteisesti myös lahopuun. Veräjämäen lehdon alueella on kasvillisuuden säilyttämisen takia erityiset perusteet vakavasti harkita myös maastopyöräilyn rajoittamista.

Helsingissä 28.2.2018