Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pitäjänmäen Patterimäen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Kaavaehdotusvaiheessa Patterimäen kaava on supistettu vain Raide-Jokerin linjan kannalta olennaiseen alueeseen, joten keskitymme tässä mielipiteessä vain siihen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on jo kaavaprosessin aikaisemmissa vaiheissa kommentoinut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta.

Kaavaehdotusvaiheessa Patterimäen kaava on supistettu vain Raide-Jokerin linjan kannalta olennaiseen alueeseen, joten keskitymme tässä mielipiteessä vain siihen.

Raide-Jokerin linjaus tulee vääjäämättä pirstomaan Patterinmäen länsiosan yhtenäistä metsäaluetta ja sen luontoarvoiltaan merkittäviä lehtoja. Aluekokonaisuuden luontoarvoiltaan merkittävimmän osa-alueen eli Patterimäen linnoitusmäen lakisääteinen suojelu mahdollisimman pikaisesti onkin ainoita keinoja edes osittain kompensoida linjan luontohaittoja. Patterinmäen luonnonsuojeluohjelmaan 2015-2024 sisältyvä osa Patterimäen lakialueesta on syytä osoittaa kaavassa SL-varauksena, nyt se on esitetty vain VL/s-1-alueena (= Lähivirkistysalue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistoriaan liittyvät rakenteet tulee säilyttää).

Kaavaselostuksessa esitellään Helsingin vielä vailla oikeusvaikutteisen kaavan asemaa oleva vuonna 2016 valtuustossa hyväksytty yleiskaava. Samassa yhteydessä on syytä esittää myös karttana luonnonsuojeluohjelman 2015-2025 suojeluohjelman rajaus. Sen oikeusvaikutus on tosiasiassa vahvempi kuin uudella yleiskaavalla, koska sen kumoamista ei liene yleiskaavasta tehdyissä valituksissa vaadittu.

Patterimäen länsipuoliset metsät ovat myös potentiaalisesti liito-oravalle sopivia, vaikka lajia ei vielä 2014 ja 2016 keväinä olekaan alueelta havaittu. Ennen kaavan hyväksymistä on järkevää vielä selvittää lajin mahdollinen levittäytyminen hankealueelle. Tämä on voinut tapahtua loppukesällä 2016, jolloin nuoret liito-oravat ekologiansa mukaisesti levittäytyvät syntymämetsistään uusille, potentiaalisesti sopiville, aikaisemmin asumattomille metsäalueille.

Helsinki 30.1.2017