Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ehdotuksesta Helsingin luon­non­suo­je­luoh­jel­mak­si 2015–2024 ja met­sä­ver­kos­to­sel­vi­tyk­ses­tä

Uuden luonnonsuojeluohjelman tarpeesta On erittäin tarpeellista laatia kaupungille uusi luonnonsuojeluohjelma. Kaupungin nopea kasvu ja tiivistäminen edellyttävät vastapainoksi myös säilyttäviä ja suojelevia toimia, joihin suojelualueiden lisääminen keskeisenä kuuluu. Helsingin alueella on säilynyt huomattava määrä arvokkaita suojelemattomia luontoalueita. Osalla näistä alueista on itsenäisinä kohteina maakunnallista sekä muutamilla kohteilla jopa valtakunnallista suojeluarvoa. Lisäksi kaikki uudet suojelualueet tukevat osaltaan Pääkaupunkiseudun Viherkehän ekologisen verkoston kytkeytyneisyyden parantamista niin merellä kuin mantereella. Suojelualueiden perustaminen eri puolille kaupunkia edistää myös ympäristökasvatusta sekä lisää viheralueiden kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta luontokohteita arvostavien helsinkiläisten kannalta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto ehdotuksesta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä