Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­lah­den lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma­luon­nos 2015-2024

Suunnitelma sisältää Natura-alueen lisäksi myös Pornaistenniemen, Mölylän, ja Mäyrämetsän, Purolahden rantaniityn, Fastholman alueen sekä Kivinokan vanhan metsän eli tärkeän kokonaisuuden. Toimii samalla tulevien suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmana.

Suunnitelma sisältää Natura-alueen lisäksi myös Pornaistenniemen, Mölylän, ja Mäyrämetsän, Purolahden rantaniityn, Fastholman alueen sekä Kivinokan vanhan metsän eli tärkeän kokonaisuuden. Toimii samalla tulevien suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmana.

Suunnitelmassa on mukana paljon kunnostusesityksiä. Helsingin

luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä erityisesti polkuverkoston

kunnostamisessa ja mahdollisessa laajentamisessa tulee olla erityisen

maltillinen.

Kaikki alueelta polkujen tai rakenteiden takia mahdollisesti poistettava

puusto tulee jättää alueella maalahopuuksi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että

Natura-alueen monimuotoisuuteen kuuluvat myös sen ulkopuolella pesivät

linnut.

Tällainen on muun muassa naurulokki. Kruunuvuoren silta heikentäisi

merkittävästi naurulokin pesimisympäristöä, sillä esimerkiksi tänä vuonna

Nimismies-luodolla pesii noin sata naurulokkiparia.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa voitaisiinkin myös osoittaa keinoja, jolla

mahdollisen Kruunuvuoren sillan haitat pesimälinnustolle estetään.