Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Yleiskaava ja Pro Helsinki 2.0

Mielipide yleiskaavasuunnitteluun liittyen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus on tutustunut vaihtoehtoiseen Pro Helsinki 2.0 -suunnitelmaan ja todennut, että kaupunkirakenteen tiivistämiseen pohjautuvassa suunnitelmassa on pääosin otettu hyvin huomioon luontojärjestöjenkin edustama tavoite säilyttää Helsingin identiteettiin olennaisesti kuuluvat luonto- ja virkistysalueet.

Kannatamme Pro Helsinki 2.0 -suunnitelman ottamista Helsingin yleiskaavoituksen lähtökohdaksi.

Helsingissä 4.11.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen            Johanna Kare-Haavisto
Puheenjohtaja              Järjestösihteeri

Pro Helsinki 2.0 -suunnitelma verkossa