Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kruunuvuoren sillasta Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa esittävät, että kaupunkisuunnittelulautakunta palauttaa Kruunuvuoren sillan linjauksen valmisteluun Kruunuvuorenselän ylityksen ratkaisun osalta.

Päätösesityksessä linjaus on vedetty pahimmasta mahdollisesta paikasta kahden lintuluodon välistä. Luodot kuuluvat kansallisesti tärkeään FINIBA-alueiseen, Helsingin edustan saaristo (FINIBA 2010265). Luodoilla sijaitsee muun muassa FINIBA-alueen kriteerilajeihin kuuluvien tiiran ja naurulokin koloniat. Naurulokit ovat myös osa Vanhankaupunginlahden Natura-alueen monimuotoisuutta, koska niiden keskeiset ruokailualueet sijaitsevat Viikissä ja Vanhankaupunginlahdella.

Alueen linnustosta konsulttityönä laaditussa Ympäristötutkimus Yrjölän selvityksessä esitettiin sillan linjauksen siirtämistä selvästi luotojen eteläpuolelle.

Ympäristötutkimus Yrjölän selvityksen suosituksina ovat:

  • silta linjataan kauemmas etelään luodoilta
  • melua aiheuttavat työvaiheet lähellä luotoja tehdään pesimäkauden ulkopuolella
  • siltavaihtoehtona on kansisilta
  • sillan alitus sijoitetaan lähemmäs Kruunuvuorta
  • sillalla vältetään kirkkaita valoja

Näistä suosituksia ei olla esityksen mukaan linjauksen ja siltatyypin osalta huomioitu lainkaan. Esitämme, että asia palautetaan valmisteluun ja päätettäväksi tuodaan esitys, jossa nämä suositukset otetaan huomioon. Kilpailutöissä oli mukana luonnon kannalta nyt päätäntään tuotua huomattavasti parempia vaihtoehtoja.

Helsingissä 3.11.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry.

Jarmo Nieminen      Seppo Vuolanto

puheenjohtaja         puheenjohtaja

Konsulttiselvitys alueen linnustosta: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-11.pdf