Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kalasataman Koksikadun kolmion asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) mielestä Kalasataman Koksikadun kolmio soveltuu tehokkaaseen rakentamiseen oikein hyvin. Kannattaisi tutkia, voitaisiinko myös seitsenkerroksisiksi suunnitellut talot muuttaa vielä 12-kerroksisiksi tai jopa vieläkin korkeammiksi, koska alueen pohjoispuolelle suunnitellaan jopa 23-kerroksia taloja,
jolloin korkeammallakaan Koksikadun kolmion rakentamisella ei olisi kaupunkikuvan kannalta suurta vaikutusta.

Toimitilat kannattaa suunnitella joustaviksi niin, että ne voidaan helposti ottaa tarvittaessa myös asumis- tai muuhun käyttöön. Tällaisella joustavalla rakentamisella voidaan hillitä asuntopulaa merkittävästi, kun rakennettuja tiloja ei jää tyhjilleen niin paljon. Kalasataman kohdalla tulisi miettiä toimitilojen osuuden vähentämistä ja asuntojen määrää lisäämistä, koska asunnoista on Helsingissä pulaa, mutta toimitiloja on tyhjilläänkin.

Koska Koksikadun kolmio sijaitsee lähellä Itäväylää ja liikennemelua,
suunnittelualueen ja Itäväylän väliin kannattaisi rakentaa muurimaisia
taloja, joiden ikkunat, parvekkeet ja sisäpihat olisivat suojaisemmalla
puolella. Ei olisi huono suunnitelma myöskään se, että näihin
”melusuojataloihin” sijoitettaisiin toimitilat ja Koksikadun kolmion
talot olisivat pelkästään asumista varten. Jos Koksikadun kolmioon
rakennetaan myös toimitiloja, ne kannattaisi joka tapauksessa sijoittaa
lähimmäksi Itäväylää ja asuinhuoneistot rauhallisemmille paikoille.

Koksikadun kolmio sijaitsee lähellä Kalasataman metroasemaa, mikä tekee
alueen julkisilla liikennevälineillä erittäin saavutettavaksi. Tämän
vuoksi on todennäköistä, että sinne asumaan muuttavilla ei ole niin
suurta tarvetta omaan autoon, ja autopaikkojen määrä voidaan minimoida
ja rakentaa niidenkin edestä asuntoja.

Tehokas maankäyttö rakennetulla alueella mahdollistaa toimivan kaupunkikokonaisuuden, jossa virkistysalueet ovat helposti  saavutettavissa. Samalla turvataan Helsingin arvokas luonto ja  ekosysteemipalvelut.

Helsingissä 2.5.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen            Johanna Kare-Haavisto
Puheenjohtaja              Järjestösihteeri