Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vuosaaren voi­ma­lai­to­sa­lu­een ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Vuosaaren voimalaitosalue

”Kaavaluonnoksessa on esitetty polttoainevarastolle (ET-varaus) vaihtoehtoisena sijoituspaikkana junaradan pohjoispuolista metsää. Tämä vaihtoehto on huonosti harkittu niin luonto- kuin ja virkistysarvojen kannalta ja se on syytä korvata ratkaisulla, jossa varastoalue sijoittuu jo rakennetulle alueelle. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty luonnonsuojelualueen varausta pääosalle Porvarinlahden eteläpuolisesta metsäalueesta. Ratkaisu on alueen arvoihin nähden oikea ja ansaitsee kaiken kiitoksen. ”

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää kaupunkia mielipiteenjätölle annetusta viikon lisäajasta. Yhdistys on tutustunut kaava-aineistoon ja lausuu siitä seuraavaa.

Yleistä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on 25.4.2013 antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta liittyen biopolttoaineiden lisäämiseen Helsingin energiantuotannossa. Lausunnossa on ennakoitu eräitä mahdollisia ongelmia, joista ainakin polttoainevarastojen sijoittaminen arvokkaalle luonto- ja virkistysalueelle näyttää nyt olevan mukana asemakaavaluonnoksessa. Lausunnossa on yksilöity myös eräitä muita hankkeeseen liittyviä mahdollisia ongelmia.

Kaavaluonnoksessa on esitetty polttoainevarastolle (ET-varaus) vaihtoehtoisena sijoituspaikkana junaradan pohjoispuolista metsää. Tämä vaihtoehto on huonosti harkittu niin luonto- kuin ja virkistysarvojen kannalta ja se on syytä korvata ratkaisulla, jossa varastoalue sijoittuu jo rakennetulle alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty luonnonsuojelualueen varausta pääosalle Porvarinlahden eteläpuolisesta metsäalueesta. Ratkaisu on alueen arvoihin nähden oikea ja ansaitsee kaiken kiitoksen. Luonnonsuojelualueena osoittaminen (etenkin, jos alueen suojelu toteutetaan) turvaa myös hyvin virkistyskäytön edut. SL-aluevaraukselle tulisi kuitenkin kaavan jatkotyöstön yhteydessä räätälöidä asialliset suojelu-, ja suunnittelumääräykset.

Kaava-aineistossa kiinnittää huomiota myös se, että suojaviheralueilta (EV) ja lähivirkistysaluemerkinnältä (VL) puuttuvat kaavamääräykset. Nämäkin olisi syytä työstää kaavan jatkovalmistelun osana.

Helsingissä 20.1.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen       Johanna Kare-Haavisto

Puheenjohtaja         Järjestösihteeri