Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen mielipide Itä-Pakilan siir­to­la­puu­tar­ha-alueen asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry – Helsingfors naturskyddsförening rf (Helsy) on Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Natur och Miljön paikallisyhdistys Helsingissä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön hoitoa ja varjelua.

Helsy on antanut 6.11.2012 mielipiteensä nyt ehdotusvaiheessa olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta.

Kaavaehdotusta on jonkin verran muutettu luonnoksesta. Helsyn ajamien intressien näkökulmasta merkittävin muutos koskee Lystikukkulan eteläreunaan esitettyä huoltotietä. Kaavaehdotuksessa huoltotie on muutettu 4 metriä leveäksi raitiksi, joka on linjattu kulkemaan välittömästi kiinni luoteisosan nykyisissä palstoissa.

Tehdyt muutokset vähentävät Lystikukkulan luonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvia haittoja, mutta emme silti pidä uutta raittiakaan tarkoituksenmukaisena.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen Johanna Kare-Haavisto

Puheenjohtaja Järjestösihteeri