Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylä-Satakunnan yhdistys

Ylä-Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Louhineva suojeluun Parkanossa

Ilpo Lahtinen, riekkokuiskaaja

Upea uutinen sunnuntaihin 24.3.2024!

Osuuskunta Lumimuutos suojelee Louhinevan Kuivasjärven valuma-alueella osana kansallista HELMI-ohjelmaa. Suo on maakunnan tärkeimpiä riekkosoita ja erittäin merkittävä Kuivasjärven vedenlaadun, ilmastonmuutoksen torjunnan ja paikallisen monimuotoisuuden kannalta. Yhdistyksemme taisteli vuosien 2011- 2013 aikana Louhinevan turvetuotantovarausten ulkopuolelle. Muistelemme tässä lämmöllä Ilpo Lahtista ja lähetämme terveiset pohjoiseen. Lumimuutos hankki suon myöhemmin siipiensä suojaan. Neva ennallistettiin ojitusten osalta 2019-2023.

Ennallistaminen toi seutukunnalle myös investointeja ja työtä, mikä on ennallistamishankkeissa aina merkittävää. Suojelupäätös mahdollistaa hirvenpyynnin ja kylille tärkeän metsästyksen jatkumisen alueella.

Onnittelemme Lumimuutosta, Kuivasjärven alueen asujia ja virkistyskäyttäjiä. Kiitämme Tero Mustosta ja Pirkanmaan Elyä hienosta päätöksestä.

YSY kiittää! Parkano kiittää!

Tiedote julkaistu 24.3.2024 osoitteessa http://www.lumi.fi/2024/03/louhineva-pirkanmaan-merkittavimpia-riekkosoita-suojellaan

Tero kuvailee hankkeen merkitystä seuraavin sanoin:

”Louhineva on Ylä-Satakunnan ja Kuivasjärven kannalta suurin pääosin ehjä suo. Siellä on riekon, haukan, kurkien ja muiden lintujen hyvä olla. Suojelu ja ennallistaminen, jossa kylien tarpeet on huomioitu vaikkapa metsästyksen osalta osoittavat, että ne ovat nykyaikaisia ja fiksuja askeleita eteenpäin.
Ennallistaminen toi kymmenien tuhansien investoinnin alueen ennallistaneille urakoitsijoille. Kokonaisuuteen jää ’pieni tahra’ voimalinjan suojelemattomasta käytävästä suon keskelle, jonka samanaikaiset, useat tuulivoimahankkeet vaatinevat.
Nyt onkin hyvä punnita, mikä on energiahankkeiden tasapainoinen kokonaisvaikutus samalle seutukunnalle, jossa on juuri saatu 1900-luvun vahinkoja korjattua. Kokonaisvaikutusta ei taida tietää kukaan tällä hetkellä.”