Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylä-Satakunnan yhdistys

Ylä-Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Sidosryhmä- ja muu yhteistyö

Vuonna 2022

Olemme tehneet SLL:n yhdistysten välistä yhteistyötä

Olemme osallistuneet sidosryhmätyöhön Pirkanmaan Elyn ja Pirkanmaan liiton yhteistyöryhmissä ja kumppanuustapaamisiin ja hankkeisiin muiden tahojen kanssa

Olemme

 • osallistuneet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallituksen toimintaan hallituksen jäsenyyden muodossa
 •  tehneet tiimityötä Suomen luonnonsuojeluliiton Ikaalisten yhdistyksen ja Virtain-Ruoveden luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa
 • osallistuneet Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän ja metsätalouden ja turvetuotannon alatyöryhmän (Pirkanmaan Ely-keskus) työhön Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin piirihallituksen jäsenenä 
 • osallistuneet Ikaalisten reitin neuvottelukunnan kokouksiin yhdistysjäsenenä
 • olleet aktiivisesti rakentamassa Luoteis-Pirkanmaan toimeenpanoryhmän toimintaa
 • olleet yhdistyksenä yhteistyökumppani SYKE:n PuuValu-hankkeessa
 • olemme olleet mukana Lumo-ohjelmaa suunnitelleessa valmistelutyöryhmässä
 • osallistuneet SLL:n Pirkanmaan piirin edustajana  tuulivoiman ohjaustyöryhmään
 • jatkamme vaihemaakuntakaavan ohjausryhmässä varajäsenenä
 • osallistuneet ilmastotiekarttatyöryhmän työhön ja ilmastofoorumille Pirkanmaan PYSTY-ryhmässä Pirkanmaan piirihallituksen roolissa
 • osallistuneet energiaohjelman sisältöjä pohtineisiin energiapajoihin
 • osallistuneet kumppanuustapaamisiin piirihallituksen jäsenyydessä esim. Metsäkeskuksen kanssa 
 • rakentaneet linnunpönttöjä ja keinopesiä Neovan BD-hankkeessa Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ehdottamille kolopesijöille ja vesilinnuille 
 • olemme olleet uusimassa Kihniössä Uunon arboretumin alueen lintujen asumuksia