Sijainti: Pääsivu / Helsinki sanoi turpeelle ei - fossiilisten polttoaineiden aika on ohi

Helsinki sanoi turpeelle ei - fossiilisten polttoaineiden aika on ohi

Helsinki sanoi turpeelle ei - fossiilisten polttoaineiden aika on ohi

Turve on ilmastolle kivihiiltäkin pahempi polttoaine. Sitä ei pitäisi sotkea puuhakkeeseenkaan. Vantaan Energia aikoo kuitenkin tehdä niin, kun se uusii Martinlaakson voimalan yhtä kattilaa biopolttoaineita käyttäväksi. Laitoksen ympäristölupa sallisi jopa 30 prosentin turpeen käytön.

 

Helsinki on Vantaan Energian toinen osakas: se omistaa 40 % ja Vantaa 60 %. Mai Kivelä (vas) ja 16 muuta valtuutettua esittivät turvevapaata vaihtoehtoa. Kaupunginhallitus esitti siihen turpeen tuomitsevaa vastausta 5.2.2018, jonka valtuusto 14.2.2018 hyväksyi:

"Helsinki ja Vantaa ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tavoitteita on juuri kiristetty molemmissa kaupungeissa. Ilmastovaikutuksiltaan turve vertautuu kivihiileen.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei ole kaupunkien kokonaisedun mukaista, että kaupunkien yhteisomistama yhtiö tekee investoinnin, johon elimellisesti liittyy turpeen poltto. Esimerkkejä kattiloista, joissa ei käytetä turvetta tai muuta fossiilista apupolttoaineitta on olemassa ja käytössä niin Suomessa kuin muuallakin.

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus kehottaa konserniyksikköä toimimaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla sen edistämiseksi, että Vantaan Energia valitsee toimintalinjan, jossa turpeen tai muun fossiilisen polttoaineen käyttäminen ei ole osa uutta investointia."

 

Suohiili sai tuomionsa nyt heti eikä vasta kohta

Käydyssä keskustelussa turvetta sinänsä ei puolustanut kukaan. Osmo Soininvaara (vihr) nimitti turvetta osuvasti "suohiileksi". Vantaan Energian hallituksen jäsenen Matti Parpalan ja Wille Rydmanin (kok) palautusesityksessäkin olisi hyväksytty turve sivupolttoaineena Martinlaakson nyt tekeillä olevassa hankkeessa, mutta siinäkin vaadittiin että "...Vantaan Energian hallitus selvityttää huolellisesti mahdollisuuden toteuttaa myöhemmät hankkeet siten, että voimalan polttoaineseoksessa ei käytetä turvetta."


Äänestyksessä turpeen tuomitsemista jo nyt heti vaatinut pohjaesitys voitti kuitenkin selvin numeroin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Atte Harjanteen (kok) ponnen, selvittää puun energiakäytön ilmastovaikutukset arvioitaisiin tuoreimman tieteellisen tiedon perusteella nollapäästöoletuksen sijaan. Myös Kaisa Hernbergin (vihr) ponsi hyväksyttiin: "...konserniyksikkö ohjaa käytettävissä olevin tavoin Vantaan Energiaa omaksumaan huomattavasti nykyistä kunnianhimoisempia päästövähennystoimia ja laatimaan konkreettisen suunnitelman hajautetun, vähäpäästöisiin energiantuotantomuotoihin perustuvan energiantuotantojärjestelmän aikaansaamiseksi."

 

Turvetta ei tarvita muuallakaan

Suomessa toimii jo pelkällä puupolttoaineella toimivia voimalaitoksia ainakin Mikkelissä (Pursiala 2), Porvoossa (Tolkkisten voimalaitos) ja Tammisaaressa (Koivuniemen voimalaitos). Vantaan Energian antamien tietojen mukaan turpeeton vaihtoehto olisi Martinlaaksossakin mahdollinen vaikka se on kalliimpi. Monissa muissa maissa turvetta ei tarvita puun polttoon vaan se on suomalainen omituisuus.

Ympäristölle parhaan vaihtoehdon ei tarvitse aina olla halvin. Vantaan Energia tuotti vuonna 2016 lähes 40 miljoonaa euroa voittoa. Lisäksi kun insinöörit on pistetty selvittäämään asioita, usein on löytynyt kätevämpiä ja halvempia ratkaisuja.

Vantaan Energialle turpeen arvostelun ei pitäisi olla mikään yllätys. Maan ystävien Hiilivapaa Suomi -kampanja ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat kiinnittäneet jo pitkään päättäjien huomoita asiaan. Asiasta on ollut kiistaa ympäristölupaprosessissakin.

Ympäristöluvissa ei kuitenkaan kielletä yksittäisiä polttoaineita vaikka ne aiheuttaisivat kuinka suuria kasvihuonepäästöjä tahansa. Maan ystävät ja Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat yrittäneet tiukentaa Martinlaakson muita päästömääräyksiä EU:n uusimpien normien tasolle valituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhtiö on vastustanut näiden ns. LCP BAT -arvojen käyttöön ottoa nyt, vaikka se joutuu ne ottamaan käyttöön pian joka tapauksessa. 

Omistajaohjaus on nyt varmin keino valita turvevapaa polttoaine ja tekniikka. Päästökauppa ei nimittäin pure turvetta riittävän kovasti.

Helsingin keskustelu oli strateginen signaali myös Helsingin tulevaan energiaratkaisuun ja muun Suomen päätöksiin.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin verkkouutinen 15.2.2018

KATSO MYÖS TIEDOTTEEMME

https://www.sll.fi/uusimaa/turve-statement-150218