Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingfors naturskyddsförening rf:s (Helsy) verksamhet syftar på att bevara den ursprungliga naturens mångfald och ekologiska hållbarhet samt på att öka livsmiljöns trivsamheten i Helsingfors och på områden som ägs av staden. Föreningen producerar också information om Helsingfors’ miljö och natur både för stadens invånare och myndigheter.

Helsingfors naturskyddsförening är Natur och Miljös samt Suomen luonnonsuojeluliittos  lokalförening i Helsingfors.

Föreningen är tvåspråkig, men tyvärr är största delen av verksamheten och av dessa webbsidor tillsvidare på finska. Kom gärna med önskemål och förslag om svenskspråkiga aktiviteter!

Ifall du har frågor, önskemål eller förslag angående vår verksamhet, eller om du är bekymrad över naturens och miljöns tillstånd i Helsingfors, kontakta oss! Kontakta sekreteraren också om du vill komma med på Helsys e-postlista!

Välkommen med i verksamheten!

Kontaktuppgifter:

Helsingfors naturskyddsförening rf

Österviksgatan 22b

00210 Helsingfors

gsm. 050 3011633 / helsy(a)sll.fi