Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Mobilepay: 34147

Sinunkin panostasi tarvitaan Helsingin luonnon pelastamiseksi!

Helsingin luonto on kaunista ja monimuotoista. Se sekä tukee hyvinvointia että tarjoaa viihtyisyyttä rakennetussa ympäristössä. Kuitenkin ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat elämisen edellytyksiä. Niiden torjumisessa luonnon säilyttäminen ja vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös Helsingin kaupungin kasvutavoitteet muodostavat vakavan uhan lähiluonnolle.

Tuomme päättäjille rohkeasti esille omat näkemyksemme. Lisäämme myös kaikkien tietoa luonnosta. Tämä onnistuu hyvin muun muassa kaikille avoimilla retkillämme.

Me Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä puolustamme joka päivä pääkaupungin luontoa. Tukemalla meitä tuet lähiympäristöäsi.

Tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 34147. Tai lahjoita rahankeräystilillemme: FI3281469710075408, DABAFIHH. Kirjoita viestikenttään: lahjoitus.

Rahankeräyslupa nro RA/2022/644, tarkemmat tiedot sivun alaosassa.

Teitkö lahjoituksen toisen henkilön puolesta? Lataa tästä tulostettava adressi lahjan saajalle. Voit myös ladata sähköisen onnittelukortin tästä.

Jouluna voit lajoittaa ja lähettää sähköisen joulukortin tästä. Äitienpäivänä voit antaa sähköisen onnittelukortin äidille tai mummolle.

Lämmin kiitos tuestasi!

Lue lisää, mitä me teemme Helsingin luonnon puolesta

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja elinympäristön viihtyisyyden lisääminen

Toiminnassamme keskeistä on luonnon ja ympäristön nostaminen entistä tärkeämmäksi osaksi kaupungin päätöksentekoa. Helsingin metsien ja muiden luonto-ja virkistysalueiden säilyminen on päätavoitteitamme. Myös kaupunkien monimuotoinen luonto on tärkeää lajikadon estämisessä. Luontoalueiden tulee olla silloin riittävän laajoja. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi vaikutamme luonnon kannalta ongelmallisiiin hankkeisiin kaikissa vaiheissa osallistumalla ja tiedottamalla sekä olemalla yhteydessä päättäjiin (katso lausunnot ja kannanotot täältä). Lisäksi teemme muun muassa aloitteita uusista luonnonsuojelualueista.

Aktiivisen luonnonsuojelutyömme kohteita ovat olleet rakentamiseen liittyvät toimet muun muassa Östersundomissa, Stansvikissa, Meri-Rastilassa ja Malminkartanossa sekä liialliseen luonnonhoitoon liittyvät toimet ympäri kaupunkia. Yksi merkittävä viime vuosien saavutuksemme on kerrostalokortteleiden kaavan kaatuminen arvokkaalla metsäalueella Laajasalon Kruunuvuoressa.

Myös vieraslajit ovat uhka alkuperäisluonnollemme. Niiden torjuminen on osa luonnonsuojelutyötä. Olemme olleet edelläkävijä vieraslajitalkoiden järjestämisessä. Vuosittain järjestämme noin 40 talkoot. Jättipalsamien ja kurtturuusujen kitkemisessä olemme saavuttaneet hyviä tuloksia jo monissa paikoissa kuten Lauttasaaressa, Malmilla ja Lammassaaressa. Uusia kohteita ja torjuttavia lajeja otamme mukaan resurssien puitteissa.

Emme unohda myöskään luonnossa olevia eläimiä. Toimimme sen eteen, että loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet vastaisuudessakin pelastetaan joka tilanteessa. Edistämme lintuystävällistä rakentamista ja tuemme lintujen talviruokintaa muun muassa Seurasaaressa ja Eläintarhanlahdella. Puolustamme myös pölyttäjien elinympäristöjen säilyttämistä.

Kulttuuriympäristön puolustaminen

Kulttuuriympäristö syntyy ihmisen muokatessa luonnonympäristöä. Helsingissä on laajoja puisto-, niitty- ja peltoalueita, joista löytyy monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto. Ne ovat tärkeitä virkistysalueita kaupunkilaisille luonnonympäristöjen lisäksi. Emme hyväksy niiden rakentamista.

Vaikutamme kaupungin päättäjiin, jotta Helsinki esittäisi ympäristöministeriölle kansallisen kaupunkipuiston perustamista mahdollisimman laajana. Sen tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheinä kokonaisuuksina.

Kaikille avoimet retket ja muut tapahtumat

Olemme merkittävä ja suosittu luontoretkien järjestäjä pääkaupunkiseudulla. Kaikille avoimilla retkillä tutustumme asiantuntevien oppaiden kanssa Helsingin ja lähikuntien luontokohteisiin. Retket suuntautuvat muun muassa metsiin, kuten Sipoonkorpeen ja Nuuksioon, geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin sekä lähisaariin. Myös jouluaaton retki sekä öiset pöllö- ja tähtiretket ovat suosittuja.

Viime vuosina olemme järjestäneet eri aiheista keskustelutilaisuuksia sekä lukuisia etätapahtumia, joissa on saanut apua esimerkiksi kasvien tai eläinten jälkien tunnistamiseen.

Viestintä

Tuotamme asiantuntijatietoa ympäristöstä, luonnosta ja ilmastonmuutoksesta sekä kuntalaisille että viranomaisille. Maksuton sähköinen uutiskirjeemme Helsyviesti tarjoaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa luontoasioista ja tapahtumista Helsingissä. Tilaa se tästä.

Oletko huomannut, että löydät meidät myös sosiaalisen median kanavista? Voit seurata meitä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Yhdistystoiminta

Helsy on vuokrannut kaupungilta käyttöönsä Talosaaren ulkoilualueella 1800-luvun puolella rakennetun kauniin puuhuvilan, Torpan. Vieressä sijaitseva Torpviken rantoineen on luonnonsuojelualue, joka kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. Alue on erittäin arvokas kasvikohde ja vesilinnuille tärkeä pesimis- ja pysähdyspaikka.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen, sen pihapiirin ja ympäristön ylläpito vaatii meiltä ponnisteluja ja varoja. Jäsentemme on mahdollista yöpyä Torpalla, ja se on myös varattavissa yksityistilaisuuksiin.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Toimimme hiilineutraalin, fossiilivapaan kaupungin puolesta. Vetoamme päättäjiin Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen aikastamiseksi sekä vaadimme paikallista energiayhtiötä siirtymään hiilineutraaliin energiantuotantoon. Kaikessa kaupunkisuunnitteluun liittyvässä vaikuttamistyössä muistutamme lähiluonnon merkityksestä hiilinieluna oli kyseessä sitten metsä, meri tai suo. Vaadimme lisää lehtivihreää lähimetsiin, kadunvarsille, puistoihin ja pihoille.

Kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistäminen

Kannustamme pohtimaan omia ostopäätöksiä: onko uushankinta tarpeellinen tai voisiko sen korvata hankkimalla käytetyn tai kierrätetyn tuotteen. Olemme myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen osakkaita.

Esitämme ratkaisuja energian säästöön niin kotona kuin liikenteessä. Vaikutamme kaupungin päättäjiin joukkoliikenteen parantamiseksi.

Lahjoitusvaroin voimme muun muassa tehdä luontoselvityksiä. Kuva: Emilia Pippola

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslain (863/2019) mukaiset ilmoitettavat tiedot keräyksestä:
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n lupa nro RA/2022/644. Lupa on myönnetty 20.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Varat käytetään hakijan tarkoituksen mukaiseen yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan:

  • alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseen
  • elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseen ja ympäristön saastumisen ehkäisyyn
  • ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin ja luonnon hiilivarastojen suojeluun
  • kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
  • kulttuuriympäristön puolustamiseen
  • retkien, talkoiden, seminaarien ja kurssien järjestämiseen (kaikille avoimet retket ja tapahtumat)
  • yhdistystoimintaan (Helsingin kaupungilta vuokratun kiinteistön toiminta) siltä osin kuin toiminta palvelee hakijan yksinomaan yleishyödyllistä toimintaa
  • kaavoitukseen liittyvään toimintaan, kuten esimerkiksi luontoselvitysten, suojeluesitysten ja lausuntojen tekemiseen
  • viestintään ja kampanjointiin.

Varat käytetään muun muassa esitteiden ja muiden materiaalien paino- ja hankintakuluihin, markkinointikuluihin, palkkioihin ja palkkoihin, matkakuluihin, tapahtumien, projektien ja talkoiden järjestämiseen tarvittaviin ruoka-, tarvike- ja kalustehankintoihin sekä laite-, kaluste- ja tapahtumatilavuokriin siltä osin kuin edellä mainitut kustannukset aiheutuvat yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.

Lisätietoja: helsy(a)sll.fi