Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Tutustu Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ympäristöohjelmaan!

Ympäristöohjelman tarkoitus
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä sanotaan, että yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön hoitoa ja varjelua (2 §). Yhdistyksen
jäsenistöön kuuluu vuonna 2010 noin 4300 henkilöä. Yhdistyksen aktiivijäsenistö muodostuu hallituksen jäsenten lisäksi erilaisten toimintaryhmien kuten maankäyttö- ja luonnonsuojeluryhmän
ja luontopolkuryhmän jäsenistä sekä vapaaehtoisista perusjäsenistä. Ympäristöohjelman tarkoituksena on edistää ympäristövastuullisuutta kaikessa yhdistyksen toiminnassa ja jäsenistössä. Yhdistys sitoutuu noudattamaan ympäristöohjelmassaan mainittuja periaatteita.

Yhdistyksen toiminta ja kulutus
Hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hallituksen jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostitse ja yhdistys pyrkii välttämään turhaa materian- ja energiankulutusta kokousten järjestelyissä. Yhdistys
järjestää keskustelu- ja valistustilaisuuksia ym. sekä retkiä ja tapahtumia luonto- ja ympäristötietouden levittämiseksi. Talkoopäivinä yhdistys tarjoaa hallinnoimallaan Torpalla osallistujille aterian. Yhdistys julkaisee paperista jäsenlehteä kerran vuodessa ja muita painotuotteita harvemmin. Yhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisen vuosikokouksen, jolloin koko jäsenistö kutsutaan koolle. Kokouksissa on tarjoilua ja osallistujille
jaetaan mahdollisia esitteitä.

Periaatteet
Yhdistys sitoutuu noudattamaan seuraavia tavoitteita kaikessa toiminnassaan:

Periaate 1. Yhdistys pyrkii vähentämään paperin kulutusta ja roskien tuottamista. Yhdistys ei esim. käytä kertakäyttöastioita eikä etenkään muovivalmisteisia tuotteita järjestämissään kokouksissa ja
tilaisuuksissa.

Periaate 2. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan joukkoliikenteen sekä omien lihasten käyttöön yksityisautoilun sijaan. Yhdistys tukee kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämistä.

Periaate 3. Yhdistys suosii ympäristömerkittyjä ja luomutuotteita sekä kotimaisten kauden vihannesten ja hedelmien käyttöä ja pienentää näin käyttämänsä ruoan hiilijalanjälkeä. Yhdistys on valmis maksamaan näistä tuotteista tavallisia tuotteita korkeamman hinnan.

Periaate 4. Yhdistys pyrkii vähentämään energian kulutusta ja suosii ympäristösertifioitua sähköntuotantoa, kuten SLL:n sertifioimaa Ekoenergiaa.

Yhdistys

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. perustettiin vuonna 1970. Helsyssä on noin 4400 jäsentä, ja se onkin Suomen luonnonsuojeluliiton suurin…

Lue lisää

Hallitus

Tutustu Helsyn hallitukseen.

Lue lisää

Säännöt

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset