Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Kintulammin en­nal­lis­ta­mis­polt­to epäonnistui

Kintulammin ennallistamispolttoyrityksessä paloi metsän sijaan Tampereen kaupungin ennallistamisrahat.

Ennallistamispolton kaikki vaiheet epäonnistuivat, suunnittelusta toteuttamiseen asti. Tuloksena ei ollut lainkaan ennallistamispoltolla haettuja vaikutuksia. Ainoa mikä paloi, oli Tampereen kaupungin Kuntahelmihankkeen rahat.

Ensin kiitokset

Suuret kiitokset ennen kaikkea kaikille vapaaehtoisille. Projektin parasta antia oli eri toimijoiden kohtaaminen ja yhteistyö. Tässä esitetystä asiakritiikistä huolimatta tulimme hyvin toimeen TeMePan henkilöstön kanssa ja haluamme kiittää heitä sekä kaupungin viranomaisia henkilökohtaisella tasolla kaikesta kohtaamisesta, mukavista keskusteluista ja yhteisestä ajasta. Kaupungin viranomaisten kanssa tulemme toimeen aina asiaerimielisyyksistäkin huolimatta. Upeaa kuinka eri puolilta Suomea ja mahdollisesti erilaisen aatemaailmoista tulevat ihmiset tulevat toimeen ja tekemään yhteistyötä. Vapaaehtois-, viranomais- ja yritystahojen välinen vuorovaikutusprojektit ovat erittäin tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi erityisesti arvostamme TeMePan ideoita kehittää metsätalousalueiden kulotuksiin luonnon monimuotoisuutta lisääviä piirteitä. Vaikka tämä kirjoitus keskittyy ongelmakohtien esille tuomiseen, niin projektissa oli myös hyvää. Olisimme mielellämme vielä lopussakin puhaltaneet yhteen hiileen, jos vain sellainen olisi saatu aikaan.

Yleistä

Päävastuu projektissa oli TeMePa-yrityksellä, joka vastasi suunnittelusta ja toteutuksesta. Tampereen kaupunki oli tilaajana. SLL Tampereen ja Villi Vyöhykkeen vapaaehtoiset osallistuivat Kintulammin ennallistamispolton toteutusvaiheeseen talkoolaisina, jotka vastasivat mm. kipinävahdista ja jälkivartioinnista. Samoissa tehtävissä oli myös Tampereen kaupungin Infran väkeä. Melko näennäisesti meitä pidettiin mukana suunnitteluvaiheessa, mutta meidän näkemyksiin ei suhtauduttu vakavasti.

Kesken yhteistyön ongelmien tuominen julkiseksi ei yleensä ole hedelmällistä, mutta nyt on aika nostaa esiin hankkeen ongelmakohdat, joita olemme kritisoineet syksystä lähtien. Kaikki meidän esittämä ydinkritiikki osui lopulta oikeaan, vaikka aina TeMePa vastasi niihin, että ovat tehneet polttoja kymmeniä vuosia. Todellisuudessa TeMePa on tehnyt vuosikymmenien ajan hakkuuaukeiden metsätalouskulotuksia, ei ennallistamispolttoja ennen tätä kevättä. Ainoa kritiikkimme vaikutus oli alueen rajauksen parantaminen alkuperäisestä, vaikka siltikin alueelle jäi kosteita kohtia. Vain puhdas tuuri kelien suhteen olisi pelastanut epäonnistumiselta.

Ennallistamispolttoa yritettiin polttaa väärissä olosuhteissa metsätalouskulotuksena.

Metsätalouskulotuksella ja luonnon monimuotoisuutta lisäävällä ennallistamispoltolla on käytännössä hyvin paljon suurempi ero kuin ensituntumalta voisi kuvitella. Käytännöntason epäonnistumiseen oli kolme syytä: Ajankohta, ajankohta ja ajankohta.

Ajankohta 1. Ajankohta suhteessa keleihin

Ennallistamispoltto vaatii Metsähallituksen oppaan, joka perustuu kymmenien vuosien oikeisiin ennallistamispolttokokemuksiin, mukaan metsäpalovaroitusaikaa. Olemme kritisoineet viime syksystä lähtien, että TeMaPa on sitonut polttopäivän puolivuotta etukäteen kiinteään ajankohtaan. Tämä ilmeisesti toimii hakkuuaukkojen metsätalouskulotuksissa. Toteuttaja yritti taivuttaa olosuhteita sidottuun strategiaan, vaikka toiminnan pitäisi mukautua olosuhteisiin. Meille väitettiin sekä polttoa edeltävinä päivinä että polttopäivänä (5.6.), että alue on hyvin kuivunut. Ihmettelimme, että millä lämpötiloilla ja sademäärillä, kun samaan aikaan kunttakerros oli selvästi märkä. Alueella mikään ei palanut käytännössä lainkaan kuin ainoastaan hieman sytytyskohtien ympäriltä. Maaperä oli niin märkää, ettei kuntta- ja varpukerros palaneet lainkaan, jolloin mahdollisuuksia ennallistamispolton onnistumiseen ei ollut. Tämä oli täysin varmaa jo viimeistään 15-30 minuuttia ensimmäisten sytytysyritysten jälkeen, mutta silti TeMePa yritti sytyttää aluetta neljä tuntia. Tuona aikana alueelta poltettiin kaikki hyvät ”sytykekohdat”, joten seuraavallakin yrityskerralla itse luotuja haasteita riittää varsinkin samalla kulotusstrategialla.

Ajankohta 2. Ajankohta suhteessa esikäsittelyn ajankohtaan.

Vaikka maaperän kuivuus on erittäin tärkeää, niin alueen harvennus vasta maaliskuulla oli liian myöhässä suhteessa kesäkuun alkuun, joten kaadettu puusto ei ollut kuivunut, minkä maallikkokin pystyi huomaamaan vihreänä loistavista havuista. Myöhästyneeseen esikäsittelyyn ei reagoitu aikatauluja muuttamalla. Kuitenkaan loppujen lopuksi kyse ei ole siitä milloin valmisteluharvennus tehdään, vaan milloin poltetaan! Oikeissa olosuhteissa ennallistamispolttokohteen kunttakerroksenkin pitäisi palaa vaikkei siinä olisi yhtään lisättyä palokuormaa.

Ajankohta 3. Ajankohta kutsuvieraiden ja median ehdolla.

Kiinnitettyä ajankohtaa sitoi vielä tiukemmin paikoilleen media ja valtaisa kutsuvierasjoukko. Tosin tätä on turha laittaa pääselitykseksi, sillä ajankohta oli lyöty lukkoon jo syksyllä 2022. Vastuussa olevilta vaaditaan lujaa johtajuutta keskeyttää liikkeelle lähtenyt juna, kun toivoa päämäärään pääsystä ei ole, vaikka itse Kekkonen olisi tulossa katsomaan. Se on kaikkea muuta kuin helppo tehtävä, varsinkin kun keskeytyspäätöksen kynnys on päästetty liian korkeaksi. Tampereen kaupunki teki ennallistamispoltosta liian suuren mediaspektaakkelin, joka nosti entisestäänkin korkealla olevan keskeyttämiskynnyksen kohtuuttoman suureksi. Prosessi olisi pitänytkin keskeyttää useita päiviä ennen h-hetkeä sademäärien ja viileän sään vuoksi, sillä tilanteen ollessa päällä se on vielä vaikeampi tehtävä. Koko hommasta tuli jotenkin mieleen totalistaristiselle valtiolle ominainen piirre, että tärkeämpää on miltä asiat näyttää, jokainen näyttelee roolinsa vaikka tietää koko homman näytelmäksi päätyen fiaskoon. Kulissit romahtivat lopulta.

Yksityinen yritys toteuttajana

Ymmärrettävästi yksityisellä yrityksellä on taloudelliset reaaliteetit jatkaa tilattua projektia. Työntekijöiden palkkoja ei voi juoksuttaa ja tilauskalenterissa on jo muita töitä muille päiville. Olisi hyvin kiinnostavaa tietää, että millainen tulosvastuupuoli Tampereen kaupungin ja TeMePan välisessä sopimuksessa oli. Tampereen kaupungilla on syvän itsetutkistelun paikka koko hankkeen osalta. Toki on muistettava, ettei Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnoimien luonnonsuojelualueiden ulkopuolisten ennallistamispolttojen toteuttajakandidaatteja ole lainkaan muita, siksi on todella arvostettavaa, että TeMePa on uskaltanut lähteä toteuttajaksi. Kestää aikansa kehittää menetelmät toteuttaa ennallistamispolttoja yritykselle taloudellisesti kannattavasti, mutta Kintulammin luonnonsuojelualue ei ole oikea paikka testata niitä.

Kaupungin edustajien olisi pitänyt antaa TeMePan ennallistamispolttosuunnitelma ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi eikä sokeasti luottaa heidän osaamiseensa ennallistamispolttojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitelman valuvikojen lisäksi suurimpia epäonnistumiseen johtaneen kehityksen mahdollistajia oli, ettei polton johtoa ja toteutusta oltu eriytetty. Tällöin ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa toteutusta yritetään epäsuotuisissa olosuhteissa, kun joka tapauksessa rahat juoksee tilille. Klassinen pukki kaalimaan vartijana -tilanne. Tämä voi aiheuttaa myös turvallisuusongelmia. Polttopäivä oli tuulinen ja tuuli yltyi aloituksen jälkeen, mikä olisi vähänkään kuivemmilla keleillä aiheuttanut todella suureen riskin palon karkaamisesta. Polttoa ei kuitenkaan edes harkittu keskeytettäväksi tuulen vuoksi. Näytti myös siltä, että kutsuvierasjoukon ja median mieliksi sytytystä ei aloitettu oikeaoppisesti vastatuuleen vaan kohdasta, josta yleisö näki tilanteen parhaiten. Näiden ja muutamien teknisten ratkaisujen, joista ei ollut mainintaa edes ennallistamissuunnitelmassa, vuoksi hiemankaan otollisemmissa olosuhteissa rengistä olisi saattanut tulla isäntä.

Vapaaehtoistyön arvostus

Vapaaehtoistyön kannalta tässä on myös hyvin suuri ongelma, sillä tämä koko prosessi kertoo vapaaehtoistemme arvostuksen puutteesta, jos näytelmän lopputulos oli jo etukäteen tiedossa myös TeMePan ja mahdollisesti osalla kaupungin vastuuhenkilöistä, eikä junaa silti keskeytetty. Vapaaehtoisemme kuluttivat lomapäiviään, järjestelivät työvuorojaan, opintojaan ja ylipäänsä uhrasivat omaa aikaansa. Olemme osallistuneet useisiin Metsähallituksen Luontopalveluiden oikeisiin ennallistamispolttoihin Seitsemisen kanssallispuistossa. Emmekä vain osallistuneet, vaan olemme myös selvittäneet asiantuntijalta perustelut jokaiselle toimelle ja tapahtumalle alkuvalmisteluista jälkivartioinnin lopettamiseen asti, mutta siltikään meidän näkemyksiä ei otettu vakavasti Kintulammin ennallistamispolton suunnittelussa.

Metsien ennallistaminen pitää tehdä luonnon ehdoilla luonnon vuoksi.

Jokaihmisen tutkailtavaksi lisäluettavaa: Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas

-AP