Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Tampereen yhdistys

Tampere
Navigaatio päälle/pois

Odotetusti myös Kintulammin toinen polttoyritys epäonnistui

Kintulammin ennallistamispolttokohdetta yritettiin ja yritetään tänä vuonna polttaa uudestaan. (Viime vuoden tarina löytyy täältä.) Ensiksi maininta, ettei Ennallistamisryhmä ole mukana tämän vuoden yrityksissä, sillä meitä ei enää edes pyydetty mukaan edellä esitetyn kritiikin vuoksi ja lisäksi ilman aiempien valuvikojen korjaamista emme olisi myöskään mukaan lähteneet, sillä edessä olisi ollut todennäköisesti taas epäonnistuminen ellei puhdas tuuri pelastaisi tilannetta. Ongelmiahan ei ole korjattu, vaan polttoa yritettiin taas kuukausia etukäteen lukkoonlyötynä ajankohtana 27.5.2024 pelaten upporikasta ja rutiköyhää. Ja miten kävikään. Kuivan ja kuuman toukokuun vuoksi polton toteuttajalla TeMaPalla oli käydä hyvä tuuri ajankohtaa edeltävien säiden osalta, sillä alue oli kuivunut todella hyvin, mutta tällä kertaa valitettavasti liiankin hyvin, sillä liiallisen kuivuuden vuoksi Pirkanmaan Pelastuslaitos kielsi kaikki kulotukset (sis. ennallistamispoltot) edellisellä viikolla. Tällaisen ulkopuolisen tahon kiellon taakse voi aina yrittää piiloutua, mutta tosiasia on, että vika on edelleen sama kuin aiemmin, eli polttoa yritetään toteuttaa täysin kiinteällä suunnitelmalla olosuhteista riippumatta. Olosuhteita mukaillen sopivaa ajankohtaa olisi pitänyt tarkailla toukokuun alusta alkaen.

Polttoon vaikuttavat olosuhdetekijät, kuten mm.

  • ajankohtaa edeltävät kelit, jotka määrittävät sen, että polton toteutusta ylinpäänsä kannattaa edes harkita. Esim. viime vuoden yritystä edelsi sateinen ja viileä ajanjakso, joten yritys oli yksistään tämänkin vuoksi tuomittu epäonnistumaan. Toisen yrityksen aikoihin kohdealueen ulkopuolinen ympäristö oli päässyt jo liian kuivaksi.
  • polttopäivän olosuhteet. Esim. Kintulammin 1. polttoyrityksen voimakas tuuli olisi ollut kuivalla kelillä hyvin suuri turvallisuusriski. Liikkeelle lähtenyt juna pitää uskaltaa myös keskeyttää olosuhteiden muuttuessa epäsuosiollisiksi, sillä muutoin käy kuten esimerkiksi Keuruulla TeMePan suorittamassa säästöpuiden metsätalouskulotuksessa. Tosin tulen karkaamisessa on monesti mukana myös huonoa tuuriakin.
  • ulkopuoliset tekijät. Kuten Pelastuslaitoksen avotulentekokiellot (jos niihin sisällytetty myös kulotuskielto), kuten kävin tässä toisessa polttoyrityksessä. Lisäksi Pelastuslaitos voi myös olla antamatta lupaa ennallistamispoltolle samana polttopäivänä esimerkiksi siksi, että maakunnassa sammutuskalusto on sidottu esimerkiksi samanaikaisesti menossa olevien metsä- tai turvekenttäpalojen tms. vuoksi (esim. 2018 Salamajärvi). Näitäkään tekijöitä ei voi ennakkoida mitenkään etukäteen.

Aamulehden 9.6.2024 julkaisemassa lehtijutussa kaupungin ja TeMePan edustaja myöntävät osan valmisteluvirheistä (puusto kaadettiin liian myöhään suhteessa 1. yrityksen ajankohtaan, kaadettu puusto oli jätetty liian korkeiksi kasoiksi, joista olisi kuivalla kelillä aiheutunut huomattava turvallisuusriski, sekä oksat oli jätetty kiinni runkoihin estäen niiden kuivumisen), jotka toimme heille vuosi sitten esille. Vielä ei ole myönnetty mm. virheitä polttoalueen rajauksessa. Kuitenkin TeMePan johtaja toteaa Aamulehdessä ”Meillä (TeMePalla) on olemassa se ammattitaito, jota polttoihin tarvitaan, — En usko, että vapaaehtoisilta olisi löytynyt suoraan samanlaista ammattitaitoa.” Ensinnäkin tuollainen ala-astemainen kommentointi on käytännössä sananhelinää, kun voisi vain perustellen esittää asiansa. Valitettavasti tällaiseen ulostuloon joudumme vastaamaan julkisesti. Yleensä ammattitaitoinen ihminen osaa perustella ratkaisunsa. Sama suunnitelmien, päätöksien ja toimien perustelemattomuus on linjannut koko prosessia, sillä aina ratkaisujen perusteena on vedottu vain myyttiseen ammattitaitoon yrittäen tällä estää niiden kyseenalaistaminen. Toiseksi herää myös iso kysymys, että mistä ammattitaidoista Koivumäki omalla kohdallansa puhuu, kun heidän toimestaan Kintulammin ennallistamispoltossa on kaikki mennyt metsään suunnittelusta kahteen toteutuskertaan asti lukuun ottamatta laskutusta ja mediasirkusta. Hänen esittämät korjausehdotuksetkin (esim. polttoalueelle pitäisi tuoda lisää palomassaa) ovat olleet myös virheellisiä ja turvallisuusriskejä lisääviä. Jos vapaaehtoisilla ei kerran ole osaamista, niin miksi TeMePa on lopulta joutunut paikkaamaan edellä mainittuja valmistelussa tehtyjä virheitä ohjeistuksemme mukaisiksi. Miksi vapaaehtoiset ja kaikki sivusta seuranneet näkivät kohteen olevan täysin polttokelvoton 1. yrityksellä mutta ns. ammattilaiset eivät? Miksi Koivumäki ei ole vieläkään selittänyt neljä tuntia kestäneet polttoyrityksen motiivia? Jos TeMePalla puolestaan on Koivumäen mainostamaa ammattitaitoa, niin missä kohtaa prosessia se on näkynyt. Wikipedian mukaan: ”Taito on kyky jonkin asian tekemiseen ja erityisesti sen tekemiseen hyvin.” Osaaminen ei ole uskon asia, mutta perustelemattomat väitteet ovat.

Luonnonhoitotoimissa pitäisi olla itsestäänselvää, että kaikkiin olosuhteisiin pitää mukautua eikä taistella niitä vastaan. Varsinkin koska kyseessä on julkisten varojen käyttö, niin on hyvin erikoista, ettei prosessiin liittyviä lastentauteja ole pystytty korjaamaan, vaan edelleen yritetään läpi harmaan kiven vieläpä lähes samasta kohtaa.

Kolmas polttoyritys on kuulemma alkusyksyllä ilmeisesti jälleen ennalta lukkoonlyötynä ajankohtana, jolloin tarvitaan jo satumaisen hyvää tuuria verrattuna kevääseen, kun silloin polton toteutuminen on joustavammallakin aikataululla haastavaa monestakin arvattavasta syystä. Kaksi vuotta valmistelutoimien jälkeen, eli Kintulammin kohteen tapauksessa ensi keväänä, on jo yleensä liian myöhäistä, sillä palomassaksi kaadettu puusto ei ole enää palokelpoista. Joten hyvin todennäköistä, että Kintulammin polttokohde jää vuosikymmenien ajaksi surulliseksi muistomerkiksi vääristä toimintatavoista ja siitä, ettei tarkoitus pyhitä keinoja. Toivomme tietenkin, että tuleva polttoyritys odotuksista huolimatta onnistuisi, joten toivottavasti syksyllä olosuhteiden arvonnassa nousee oikea arpalippu. Näilläkin merillä olisi kuitenkin mahdollisuus purjehtia myös muulla tavalla kuin pelkällä tuurilla.

-AP