Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Viinikanniemen ase­ma­kaa­va­luon­nok­seen

Kuva: Timo Tuomisto

Nokian kaupungin kaavoitusyksikkö on laittanut nähtäville Viinikanniemen asemakaavamuutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 6. kaupunginosan telttailu- ja leirintäaluetta sekä venesatama-, uimaranta- ja katualueita. Alue on Nokian kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu 6. kaupunginosan korttelien 163 – 166 lisäksi lähivirkistys-, vesi-, venevalkama- ja katualueita. Tavoitteena on tehdä 31 omarantaista omakottitonttia ja lisäksi rivitaloasumista.

Viinikanniemen asemakaavaluonnos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n edellytysten mukaisesti. Luonnoksen pohjalle on pyydetty lausunnot muun muassa Pirkanmaan ELYkeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan liitolta. Kaikkien näiden tahojen lausunnosta käy korostetusi ilmi aiotun rakentamisen aiheuttamat haitat, ongelmat ja korvaamattomat menetykset.

Suunnitelmaa varten on tehty Mira Rannan laatima luontoselvitys (2017) ja arkeologinen tarkkuusinventointi, jonka on tehnyt Mikroliitti Oy 2018.

Viinikanniemen ja vastapäisen Pappilan maaperä on jääkauden jättämää liejusavea, joka on parasta luonnonravinteista viljelymaata.

Mielestämme asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 rantojen käyttöä koskevien tavoitteiden, voimassa olevan yleiskaavan ja asemakaavan kulttuuriperinnön säilymistä ja kohtelua koskevien säännösten vastainen. Asemakaavaluonnos on myös ristiriidassa ekogisen Nokian tavoitteen kanssa.

Lue koko muistutus (pdf)

Kuva: Timo Tuomisto