Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kutusoraikkoja kunnostettiin vaellustaimenille Ylä-Oulankajoella

Vaelluskaloilla ei mene hyvin. Kirkkaita, sorapohjaisia kutujokia tarvitseva kala saa usein hakea kutupaikkaa turhaan. Esimerkiksi metsäsuo-ojitukset ja metsäauraukset päästävät ravinteita, lietettä ja humusta vesiin, jotka liettyvät ja samenevat. Tilanteen helpottamiseksi Lapin piiri kunnostaa erityisesti vaellustaimenta ajatellen kolmea koskiosuutta Ylä-Oulankajoessa, kansallispuiston rajan tuntumassa. 

Kahden talkooviikonlopun aikana on kohteisiin tuotu soraa ja kiviä, ja rakennettu kutupesiä. Lisäksi alueilta on kalastettu pois vähempiarvoisia kaloja, jotta vaellustaimenen pienpoikasille jäisi paremmat olosuhteet selviytyä poikasvaiheesta eteenpäin. Esimerkiksi särki, hauki ja ahven ovat hyötyneet ympäristönmuutoksesta, toisin kuin taimen. Lisäksi maastopäivien kautta on tehty jatkosuunnittelua tulevien kesien kutusoraikkohankkeille ja mahdolliselle laajemmalle hankkeelle arvokkaan vaelluskalavesistön vedenlaadun parantamiseksi. 

Hanke on toteutettu kesän ja syksyn 2022 aikana. Mukana Lapin piirin lisäksi on Oulangan alueen Osakaskunta ja vaelluskala-aktiiveja. Talkoot olivat avoimia kaikille.

Kesäinen maisema virtaavasta Ylä-Oulankajoesta. Keskellä virtaa on pieni saareke.
Ylä-Oulankajoella on kunnostettu kutusoraikkoja