Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin luonnonsuojelupiiri on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen organisaatio, joka tekee luonnonsuojelutyötä Lapissa. Liiton ja piirin toiminta ympäristön ja luonnon puolestapuhujana on nyt entistä tärkeämpää, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja muut ympäristöongelmat näkyvät ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisten ja muiden eliöiden terveyteen ja koko maapallon tulevaisuuteen.

Piiri kokoaa maakuntansa vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön yhteen. Piirin jäseniä ovat paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset, joita Lapin piirin alueella on kymmenisen kappaletta. 

Lapin piiri tekee luonnonsuojelutyötä monella saralla: 

  • Tukee alueensa paikallisyhdistyksiä
  • Seuraa aktiivisesti metsäteollisuuden ja kaivosalan hankkeiden ympäristövaikutuksia ja jättää tarvittaessa muistutuksia ja valituksia
  • Tuo luonnonsuojelun näkökantaa esiin erilaisissa työryhmissä
  • Pyrkii pitämään huolen siitä, että jo lailla suojellut alueet pysyvät suojeltuina 
  • Ennallistaa jokia ja puroja
  • Toteuttaa erilaisia luonnonsuojelua edistäviä hankkeita
  • Järjestää tapahtumia

Paikallisyhdistykset voivat jättää lausuntoja ja tehdä valituksia omalla alueellaan, sen mukaan mitä säännöissä määritellään toiminta-alueeksi. Piirillä on laajemmat mahdollisuudet osallistua maakunnan asioihin vaikuttamiseen. Lapin piiri onkin aktiivinen lausumaan mm. koko Lapin alueen metsähakkuista, kaivoshankkeista, infrarakentamisesta ja energiantuotannosta.

Piirissä on yksi vakituinen työntekijä, joten vapaaehtoisten työ on elintärkeää. Piirin hallitus koostuu paikallisyhdistysten valitsemista edustajista. Piirihallitus on oiva paikka saada tietoa koko maakunnan alueen hankkeista ja suojelutilanteesta ja päästä vaikuttamaan suojelutyöhön! Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä tai piirin edustamisesta työryhmissä, ota yhteyttä piirin puheenjohtajaan.

Tietoa piirin kuulumisista saat yhdistyksille ja henkilöjäsenille lähetettävästä piirikirjeestä ja seuraamalla verkkosivujamme ja somekanaviamme. 

 

 

Kaksi närheä loskaisessa ja jäisessä maassa, lätäkön äärellä. Linnut heijastuvat lätäköstä.

Piirikirje

Piirikirje joulukuu 2022 Piirikirje on lähetetty Lapin piirin alueen yhdistysten virallisiin osoitteisiin ja suoraan yhdistysten henkilöjäsenille.…

Lue lisää
Lapin luonnonsuojelupiirin Logo

Lapin piirin historiaa

Luonnonsuojelua Lapissa puoli vuosikymmentä Lapin luonnonsuojeluyhdistys perustettiin edistämään luonnonhoitoa ja –suojelua sekä olemaan…

Lue lisää

Säännöt

Lapin piirin säännöt Hyväksytyt säännöt ovat piirin toiminnan pohja ja ohjenuora. Liiton mallisäännöt on ennakkotarkastettu Patentti-…

Lue lisää
Ihmisiä keväisessä kaupunkimaisemassa eläinnaamarit otsalla niin, että kasvot näkyvät.

Yhdistysnetti

Yhdistysnetti on tietopankki Suomen luonnonsuojeluliiton piirien ja paikallisyhdistysten toimijoille.

Lue lisää