Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin luonnonsuojelupiiri on järjestänyt perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten Kuusisaaressa. Niittämisen ja laiduntamisen tavoitteena on parantaa alueiden maisemallista arvoa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Hoidon vaikutuksesta niukkaravinteisuutta ja valoa tarvitsevat kasvilajit saavat elintilaa, ja rehevöitymistä indikoivat kasvilajit kuten maitohorsma, koiranputki ja nokkonen vähenevät. Alueilla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviä lajeja esim. noidanlukkoja, jotka suosivat kulttuuribiotooppeja ja hyötyvät niittämisestä.

Vuonna 2017 Lapin piiri voitti Lapin Vuoden maisemateko –palkinnon tunnustukseksi arvokkaasta työstä kulttuuriympäristön hyväksi.

Perinnemaisemahoitoa on järjestetty jo 1980-luvulta. Lapin luonnonsuojelupiiri osallistui silloin Vuotoksen alueen kunnostamistoimiin järjestämällä ympäristötalkoita Pelkosenniemen Suvannon kylässä neljänä kesänä yhdessä museoviraston kanssa. Talkoissa kunnostettiin pärekattoja, maalattiin rakennuksia punamullalla, tehtiin niitynraivausta ja järjestettiin retkiä lähiympäristöön. 1992 alkoi valtakunnallinen Perinnemaisemaprojekti, jonka seurauksena piiri aloitti hoitamaan Keminsaarten Kuusisaaren tulvaniittyä. Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti vuosina 1992-1995 Ketoprojektin ketojen löytämiseksi ja niiden säilymisen varmistamiseksi.  Lapin piiri osallistui myös Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n yhteishankkeeseen Matkalla maisemaan -luonnollisesti vuosina 2008-2010. Perinnemaisematyöhön on saatu tukea maaseutuviraston Vipu-rahastosta.

Viiankiaavan vaellus kesä 2018

Toiminta

Lappi kattaa lähes kolmasosan maamme pinta-alasta. Luonnon merkitys on ollut lappilaisille erityinen ja suhde on yhä voimakas, vaikka asutus…

Lue lisää
Palokärki kurkistaa puun kolosta nokassaan puusilppua.

Hankkeet ja työryhmät

Tärkeä osa Lapin piirin työtä on osallistuminen erilaisiin työryhmiin. Hankkeitten kautta voimme tehdä erilaisia kokonaisuuksia luonnonsuojelun…

Lue lisää
Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo

Kaivokset ja malminetsintä

Valitukset testaavat laintulkintaa

Lue lisää

Arjen tekoja ympäristön hyväksi

Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Vieraslajit Lapissa

Suomessa vieraslajit ovat levittäytyneet lajikohtaisesti aina pohjoisimpaan Lappiin saakka. Muuhun Suomeen verrattuna havaintoja on kuitenkin…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla

Ilmasto on muuttumassa ihmiskunnan toimien vuoksi. Vaikutukset tulevat olemaan dramaattiset Suomen ilmastolle ja vauhti vain kiihtyy, mikäli…

Lue lisää

Lapin suot

Suomi on pinta-alaansa nähden maailman soisin maa. Runsaimmin soita esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.…

Lue lisää