Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin luonnonsuojelupiiri järjestää vuosittain perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten Kuusisaaressa. Niittämisen ja laiduntamisen tavoitteena on parantaa alueiden maisemallista arvoa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Hoidon vaikutuksesta niukkaravinteisuutta ja valoa tarvitsevat kasvilajit saavat elintilaa, ja rehevöitymistä indikoivat kasvilajit kuten maitohorsma, koiranputki ja nokkonen vähenevät. Alueilla esiintyy uhanalaisuus-luokituksessa silmälläpidettäviä lajeja esim. noidanlukkoja, jotka suosivat kulttuuribiotooppeja ja hyötyvät niittämisestä.

Vuonna 2017 Lapin piiri voitti Lapin Vuoden maisemateko –palkinnon tunnustukseksi arvokkaasta työstä kulttuuriympäristön hyväksi.

Perinnemaisemahoitoa on järjestetty jo 1980-luvulta. Lapin luonnonsuojelupiiri osallistui silloin Vuotoksen alueen kunnostamistoimiin järjestämällä ympäristötalkoita Pelkosenniemen Suvannon kylässä neljänä kesänä yhdessä museoviraston kanssa. Talkoissa kunnostettiin pärekattoja, maalattiin rakennuksia punamullalla, tehtiin niitynraivausta ja järjestettiin retkiä lähiympäristöön. 1992 alkoi valtakunnallinen Perinnemaisemaprojekti, jonka seurauksena piiri aloitti hoitamaan Keminsaarten Kuusisaaren tulvaniittyä. Talkoita järjestetään edelleen vuosittain. Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti vuosina 1992-1995 Ketoprojektin ketojen löytämiseksi ja niiden säilymisen varmistamiseksi.  Lapin piiri osallistui myös Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n yhteishankkeeseen Matkalla maisemaan -luonnollisesti – vuosina 2008-2010. Viime vuosina perinnemaisematyöhön on saatu tukea maaseutuviraston Vipu-rahastosta.

Viiankiaavan vaellus kesä 2018

Met toimimma

Lapin piirillä on monenlaista toimintaa. Järjestämme talkoita ja retkiä sekä annamme lausuntoja erilaisista hankkeista. Teemme valituksia…

Lue lisää
Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo

Kaivokset ja malminetsintä

Valitukset testaavat laintulkintaa

Lue lisää
Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla