Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Havaintoja som­pa­sam­mal­la­jeis­ta kaikkialta Suomesta sekä vesinäytteitä Itä-Lapin järvistä tarvitaan

Suomen ympäristökeskuksen sammaltyöryhmä ottaa vastaan havaintoja kaikista sompasammallajeista. Vesinäytteiden keräämisestä kiinnostuneet voivat ilmoittautua Oulun yliopiston tutkijoille. Vesinäytteestä pystytään selvittämään, elääkö järvessä nieriä- eli rautukantoja.

”Sammaltyöryhmä etsintäkuuluttaa havaintoja kaikista sompasammallajeista kaikkialta Suomesta”

Suomessa kasvaa kuusi sompasammallajia, joista pohjansompasammal on äärimmäisen uhanalainen. Se viihtyy kosteissa metsissä eläinten jätöksillä sekä myös lehtipuiden mahlakannoilla. Sompasammalet ovat erikoistuneet kasvamaan isojen kasvinsyöjien, esimerkiksi porojen ja hirvien jätöksillä. Erityisen tarpeellisia ovat havainnot pohjansompasammaleesta sekä kaikista sompasammaleista Kainuun eteläpuolelta, mutta kaikkia havaintoja koko Suomesta otetaan vastaan. Havaintojen kertymistä seurataan ja sammaltyöryhmän asiantuntijat saattavat olla yhteydessä havaitsijaan.

Ohjeet ja havaintojen ilmoittaminen, sompasammalet

Lisätietoa sammaltyöryhmästä

”Tutkijat pyytävät yleisöltä vesinäytteitä – ympäristö-DNA näyttää lajit”

Oulun yliopiston tutkijat pyytävät luonnossa liikkujia keräämään vesinäytteitä järvistä Sallan, Kemijärven, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueella nieriä- eli rautukantojen tutkimista varten. Ilmoittautuneille lähetetään palautettava näytepaketti. Näytteen voi ottaa rannasta, eikä venettä tarvita. Tutkijaryhmä on pieni, joten apua kaivataan. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tietoa ja ohjeet ilmoittautumiseen: https://www.oulu.fi/fi/uutiset/missa-jarvissa-rautua-tutkijat-pyytavat-yleisolta-vesinaytteita-ymparisto-dna-nayttaa-lajit