Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tervolan Outojängän tuu­li­voi­ma­teol­li­suus­hank­kees­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen yhteislausunto Tervolan Outojängän tuulivoimateollisuushankkeesta Kätkävaaran ja Louevaaran luonto-, maisema- ja revontulimatkailualueelle

ASIA: lausuntomme yhteisesti Tervolan kunnalle Outojängän tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä Lapin ELY-keskukselle Outojängän YVA:sta (LAPELY/5496/2021).

Kiitämme mahdollisuudesta kertoa jyrkän kielteinen mielipiteemme Tervolan Outojängän tuulivoimateollisuusaluehankkeesta Lapille merkittävän luonto-, maisema- ja revontulimatkailualueelle.

Katsomme, että hanke on täysin toteuttamiskelvoton, joten ainut oikea vaihtoehto on vaihtoehto 0. Hanketta ei tule toteuttaa, eikä myöskään siirtolinjaa tule rakentaa viereisten hankkeiden eduksi.

Perustelu

Outojängän tuulivoimateollisuusalueen ja siirtolinjan sekä niiden varteen sijoittuvien lukuisten muiden tuulivoimateollisuushankkeiden määrä ja laajuus on kokonaisvaikutuksiltaan kohtuuton ja liian haitallinen alueen luonto- ja maisemakokonaisuuden sekä luonto- ja revontulimatkailun kannalta, eikä niitä haitallisia vaikutuksia voida erilaisilla kaavamääräyksillä riittävästi lieventää.

Tuulivoiman YVA-tilaisuudessa esiteltiin kuva kaikkien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksista maisemaan, joka avautuu Kätkävaaralta. Materiaalista emme tätä kuvaa enää löytäneet, joten pyydämme, että se sisällytetään YVA:aan, koska se osoittaa kirkkaasti hankkeen toteuttamiskelvottomuuden. Lähetämme tarvittaessa itse kuvan täydennyksenä, kunhan löydämme sen arkistoistamme.

Pelkästään em. kuva osoittaa, että hanke on tuhoisa Kätkävaaran luontomatkailun maisema-arvojen kannalta. Tuulivoima-alueet rikkovat rakenteillaan erämaisen maiseman, ja niiden välke- ja punavalot pilaavat yömaiseman, joka on välttämätön muun muassa revontulimatkailussa. Tuulivoimaloiden melu pilaa hiljaisten matkailualueiden potentilaalia.

Siirtolinjan varteen kaavaillut lukuisat tuulivoima-alueet Outojängän lisäksi muodostavat erittäin haitallisen yhteisvaikutuksen alueen paikallislinnustolle ja muuttolinnuille sekä petolinnuille. Katsomme, että Outojängän tuulivoima-alueen vaikutukset linnustoon ja luontoarvoihin on selvitetty liian puutteellisesti. Erityisen puutteellisesti on selvitetty hankkeen yhteisvaikutukset kaikkien muiden hankkeiden ja osahankkeiden kanssa, eikä ole riittävästi otettu huomioon muun muassa uusia tutkimustuloksia tarvittavista, paljon laajemmista varo-alueista petolinnuille ja jo todetuista muun muassa maakotkien menetyksistä.

Aivan äskettäin uutisoitiin luonnonsuojelijoiden lausunnossaan varoittamasta tuulivoimateollisuushankkeesta, joka toteutuessaan on nyt jo tappanut maakotkan (Helsingin Sanomat 15.6.2024 Maakotka törmäsi tuulivoimalaan Vaalassa 2024: “Maa­kotka törmäsi tuuli­voimalaan ja silpoutui kuoliaaksi: ”Jotain pitäisi nyt ihan oikeasti tehdä”, Tuulivoimapuistosta oli tehty selvitys, jonka mukaan voimala rakennetaan liian lähelle maakotkan pesää.”)
https://www.hs.fi/suomi/art-2000010499820.html

Toistamme: Hanke on täysin toteuttamiskelvoton, joten ainut oikea vaihtoehto on vaihtoehto 0. Hanketta ei tule toteuttaa, eikä myöskään siirtolinjaa tule rakentaa viereisten hankkeiden eduksi.

Tuemme alueen luontomatkailuyrittäjien kielteistä lausuntoa asiasta.

 

Lausuntomme yhteisesti:

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Saara Laivamaa, puheenjohtaja      

Mika Flöjt, toiminnanjohtaja

 

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Aimo Tervahauta, puheenjohtaja

Hilkka Lipponen, sihteeri