Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi Kolarin Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen osayleiskaavan

Rautuvaaran rautamalmikaivos toimi Kolarissa Lapissa vuosina 1962–1989. Kaivoksen omisti Rautaruukki Oy.
Kuva: Rautuvaaran entiseltä kaivokselta läheltä Hannukaisen avolouhosta (Martti Asikainen)

Kolarissa sijaitsevan Hannukaisen rautakaivoshankkeen lupakäsittely kaatui Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Saara Laivamaan mukaan päätös on iso askel oikeaan suuntaan.

Kolarissa sijaitsevan Hannukaisen rautakaivoshankkeen lupakäsittely kaatui Pohjos-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus kumosi Kolarin kunnan Tapojärvi Oy:n omistamalle Hannukainen Miningille myöntämän osayleiskaavan kuntalain vastaisena. Hallinto-oikeuden mukaan osayleiskaava pitää sisällään useita epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muun muassa elinympäristöön, poronhoitoon ja pohjavesialueeseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Lapin piirin puheenjohtaja Saara Laivamaa kertoo olevansa huojentunut hallinto-oikeuden päätöksestä. Laivamaan mukaan kaivoksen suunnitteluun ja lupahakemuksiin liittyvät epäselvyydet osoittavat selkeää välinpitämättömyyttä, joka voisi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa ympäristökatastrofiin.

— Kuten hallinto-oikeuskin toteaa, niin alueen herkkyys kaivostoiminnasta aiheutuville haitallisille vaikutuksille on erittäin suuri. Hannukainen Miningin kohdalla puutteita on esiintynyt pitkin matkaa niin jätevesipäästöjä, kemikaalipäästöjä kuin jätealtaiden kestävyyttä ja pohjavesivaikutuksiakin koskevissa lupahakemuksissa, hän pohtii.

SLL:n Lapin piiri on toiminnallaan tukenut alkuperäisen valituksen muutoksenhakijoita, joihin lukeutuu muun muassa Äkäslompolon Kyläyhdistys ry, Äkäslompolon Osakaskunta, Äkäslompolon Yhteismetsä, Lapland Hotels Oy, Lapland Safaris Group Oy, Ylläksen Ystävät ry, Muonion Paliskunta, Destination Lapland ja Jounin Kauppa.

Laivamaan mukaan päätös on iso askel oikeaan suuntaan, joka tulee toivottavasti vaikuttamaan myös tuleviin osayleiskaavoihin ja niistä tehtäviin päätöksiin. Hannukaisen kaavaa laadittaessa eri vaikutuksia on tarkasteltu erikseen, eikä kokonaisarviointia haittojen yhteisvaikutuksista terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön ole tehty.

Hallinto-oikeuden tuore päätös on helpotus myös SLL:n Muonion ja Kolarin luonto ry:lle, joka on jo vuosien ajan kantanut huolta Hannukaisen kylään suunnitteilla olleen kaivoshankkeen vesistökuormituksesta Äkäsjokeen ja Tornionjoen-Muonionjoen vesistöön. Hallinto-oikeus näki kaavassa selviä puutteita, mitä tulee luontoarvojen ja pohjavesien huomioimiseen.

Lisää tietoa aiheesta

Saara Laivamaa
Piirihallituksen puheenjohtaja
+358468107744
saara.laivamaa(a)gmail.com

Mika Flöjt
Toiminnanjohtaja
+358 40 823 2443
lapinpiiri(a)gmail.com