Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Luonnon voitto

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri juhlii voittoa Sierilän vesivoimahankkeesta luopumisesta!

Soutajia joella hiekkatörmän edessä
Sierilän soututapahtumaan on osallistunut vuosittain kymmeniä luonnonsuojelijoita. Kuva: Virpi Sahi.

Kemijoki Oy ilmoitti 5.1.2024 luopuvansa Sierilän vesivoimalan rakentamissuunnitelmista. Päätös on suuri voitto paikalliselle luonnolle, ekosysteemille ja yhteisölle. 

Luonnonsuojelupiirimme on tehnyt tiivistä yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton, Rovaniemen paikallisyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa vastustaakseen hanketta, joka olisi aiheuttanut merkittävää haittaa alueen ainutlaatuiselle luonnolle. Olemme panostaneet aikaa, energiaa ja resursseja tiedottamiseen, kampanjointiin, oikeusprosesseihin sekä luontokartoitukseen, jotta voisimme osoittaa hankkeen ympäristövaikutukset ja turvata arvokkaan luontomme säilymisen.

Vesivoimahankkeen peruminen heijastaa paikallisen yhteisön ääntä ja sitoutumista ympäristön säilyttämiseen tuleville sukupolville. Tämä päätös mahdollistaa sen, että edes osa Kemijoen harvinaisesta luontotyypistä säilyy koskemattomana, ja sen monimuotoisuus ja kauneus ovat turvattuja myös tulevaisuudessa.

Olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat tukeneet meitä tässä kamppailussa, olivatpa he sitten paikallisia asukkaita, muita ympäristöjärjestöjä, taiteilijoita tai tutkijoita. Yhdessä olemme osoittaneet, että yhteisöllinen voima ja rakkaus luontoa kohtaan voivat saavuttaa suuria asioita.

Tänään juhlimme voittoa ja se antaa meille voimaa jatkaa työtä tulevaisuudessa. Sitoudumme edelleen valvomaan alueemme ympäristöasioita ja puolustamaan luontoa kaikin voimin.

Nyt haluamme kääntää katseen Kemijoen ekosysteemin ennallistamiseen ja nykyisten voimaloiden ohitusuomien rakentamiseen. Jokainen Kemijoen voimalaitos estää vaelluskalojen kulun. Odotamme että päätös rakentamisesta luopumiseksi edistää Kemijoen ekosysteemin ennallistamista ja voimaloiden ohitusuomien rakentamista. Jotta ohitusuomista on vaelluskaloille todellista hyötyä tulee niissä olla jatkuva virtaama. Kemijoessa on jo nyt olemassa vanhoja luonnonuomia, jotka ovat kuivana suurimman osan vuotta. Näihin uomiin tulee palauttaa virtaama ympärivuotiseksi.


Lisätietoja

Saara Laivamaa

Lapin piirin puheenjohtaja

+358468107744

saara.laivamaa@gmail.com