Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Inarin luonnonystävät ry luovutti aloitteen Inarinjärven kan­sal­lis­puis­tos­ta

Ilkka Roininen ja Harald Helander poseeraavat Maria Ohisalon kanssa sisätiloissa. Ohisalolla on kädessään kansallispuistoaloite.
Ilkka Roininen, ministeri Maria Ohisalo ja Harald. Helander aloitteen luovutustilaisuudessa. Kuva: Mikko Marja-Aho

Inarin luonnonystävät ry luovutti 14.2. aloitteen Inarijärven kansallispuiston perustamisesta ympäristöministeri Maria Ohisalolle ja maa- ja metsätalousministeriöön. Ministeri Ohisalo totesi, että aloitteella useita etuja, kuten se, että kansallispuistoksi ehdotettu alue sijaitsee pääosin valtion maalla. Aloitetta oli luovuttamassa puheenjohtaja Ilkka Roininen ja 88-vuotias Lapin luonnonsuojelun konkari Harald Helander.

Ilkka Roininen pääsi esittelemään aloitetta myös pääministeri Sanna Marinille, johon törmäsi täysin suunnitelematta helsinkiläisessä kirjastossa.

Kansallispuistoaloitteen kantavana ajatuksena on turvata erämaisena säilyneen Inarijärven luontoarvojen ja perinteisen käytön säilyminen. Järven rannoille on kehittynyt omaperäinen inarinsaamenkielinen kulttuuri. 

Viime vuosina järveen on kohdistunut uhkia, kuten laajamittaista matkailu- ja mökkirakentamista ja lisääntyvää viihteellistä vesiliikennettä. Mittava rakentaminen Natura-alueen välittömässä läheisyydessä uhkaa heikentää erämaajärven luontoarvoja kun maisemapuustoa kaadetaan, maaperää muokataan, tiestöä rakennetaan, liikkuminen lisääntyy ja jätevesien määrä kasvaa. Kansallispuiston muodostaminen suojaisi aluetta ja sen perinteisiä käyttötapoja. 

Aloitteessa kansallispuistoalueen rajat noudattaisivat Inarin retkeilyaluesuunnitelmaa. Vätsärin erämaa-alue kuuluisi osaksi puistoa. Tarkka rajaus tehtäisiin yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa. 

Lisätietoja aloitteesta antaa Inarin luonnonystävien puheenjohtaja Ilkka Roininen inarinluonnonystavat@gmail.com