Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Metsähallitus aloittaa hakkuut kan­sal­lis­puis­tok­si esitetyllä alueella Aalistunturilla

kuva: aalistunturi.fi

Metsähallitus on ilmoittanut aloittavansa hakkuut kiistanalaisella alueella Aalistunturin eteläpuolella. Aalistunturin ja Laukkujärven väliseltä alueelta on luontokartoituksissa löytynyt arvokkaita useita uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia lajiesiintymiä, kuten lohikääpää, lahokaviosammalta ja hömötiaisia. Alueella on rikas kasvi- ja eläinlajisto, ja sen metsissä on luontaisesti uudistuneita, pitkään hakkuilta säilyneitä metsiä. Näitten metsien säilyminen olisi elonkirjon ja hiilinielujen kannalta tärkeää. 

Suunnitellut hakkuut heikentävät alueen luontoarvoja väistämättä. Metsähallituksen mukaan hakkuut eivät vaaranna arvokkaita luontokohteita, mutta vaikka arvokkaat saarekkeet säästettäisiin hakkuilta, katkeaisi niiden luonnollinen yhteys ympäröiviin alueisiin. Esimerkiksi arvokkaaksi todettu ja suojeltu Iso-Häimi menettäisi ekologisen yhteyden etelän ja lounaan arvokkaisiin luontokohteisiin. 

Sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri että Muonion ja Kolarin luonto ry ovat tehneet alueelle vuosina 2021-2022 toimenpidekieltohakemukset. Lapin piiri on myös vienyt hallinto-oikeuteen Lapin ELY-keskuksen päätöksen olla asettamatta toimenpidekieltoa. Hallinto-oikeus käsittelee asiaa edelleen, eikä päätöstä ole saatu. Onkin kyseenalaista aloittaa hakkuut päätöksentekoprosessin ollessa kesken. 

Hakkuiden kiistanalaisuutta lisää niiden kohdistuminen alueelle, jota on ehdotettu kansallispuistoksi. Joukko yksityishenkilöitä on jättänyt huhtikuussa 2021 ympäristöministeriölle aloitteen Aalistunturin suojelualueen laajentamisesta ja kansallispuiston perustamisesta Kolarin ja Pellon kuntien alueelle. 

Länsi-Lapin vaara-alueelle vanhan metsän kriteerit ovat liian tiukat, eikä kriteereitä täyttäviä metsäalueita juuri ole. Siksi olisi syytä suojella jäljellä olevia nuorempia, luontaisesti kehittyneitä metsiä. Niistä kehittyy tulevaisuudessa vanhan metsän kriteerit täyttäviä metsiä.

Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen suojella 30% maa- ja merialueitten pinta-alasta. Länsi-Lapissa vallitsee suojelualueellinen tyhjyys; alueella ei ole kansallispuistoa tai muuta laaja-alaista lakisääteistä luonnonsuojelualuetta lainkaan. Olisi ensiarvoisen tärkeää saada Metsähallitus mukaan toteuttamaan suojelutavoitteita sen sijaan, että se heikentää luontoarvoja ja suojelun toteutumisen edellytyksiä.