Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Sompion luonnonystävät valittiin vuoden yhdistykseksi

matalakasvuisessa maisemassa joukko retkeileviä ihmisiä ja sileäkarvainen collie. Kesäinen, pilvinen päivä.
Soklissa Pierkulin aholla Eerikki Rundgren, Timo Helle ja Kaija Kiuru. Kuva: Teuvo Hietajärvi

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut Sompion luonnonystävät vuoden yhdistykseksi. Valinnassa painoi erityisesti yhdistyksen aktiivinen työ kaivoshaittoja vastaan. Perusteluissa sanotaan: ”Sompion Luonnonystävät on aktiivisesti ja uupumatta tehnyt toista vuosikymmentä työtä Soklin jättimäistä fosfaattikaivoshanketta vastaan, joka on yli 50 vuotta aiheuttanut epävarmuutta alueen ihmisille ja haittaa elinkeinoille sekä saastuttanut paikallisesti koelouhinnallaluontoa ja vesiä. Yhdistyksessä on perehdytty suureen määrään materiaaleja koskien kaivoshanketta ja sen eri prosesseja. Yhdistyksestä löytyy ansioitunutta Soklin alueen kasviston ja luontotyyppien erityispiirteiden osaamista ja paikallisten elinkeinojen ja kulttuurin ymmärrystä.”

”Olemme hyvin iloisia ja öökölläänkin tästä kunniakkaasta tittelistä.  Ensi vuonna keskitymme kaivostoiminnan vastustamiseen ja perinteisen eräretkeilyn vaalimiseen.”, yhdistyksestä kerrotaan.

Sompion luonnonystävät on järjestänyt kaivosten uhkaamille alueille luontoinventointeja ja erilaisia retkiä, joilla osallistujat pääsevät tutustumaan Soklin alueeseen. Yhdistyksellä on viittä vaille valmiina myös sarja esitteitä kaivosten uhkaamista alueista, joita aiotaan jakaa sopivissa tilaisuuksissa ja näin pitää asiaa ihmisten mielissä.  Keväälle on suunnitteilla myös keskustelutilaisuus ajankohtaisista luonnonsuojeluasioista.

Sompion Luonnonystävät ry on perustettu vuonna 2008. Yhdistys toimii Sodankylän ja Savukosken kuntien alueella, jossa sillä on useita kunnanrajat ylittäviä ympäristöön vaikuttavia hankkeita. Näiden lisäksi yhdistys pitää yllä luontoharrastuksen perinteitä ja edistää luontolähtöistä ajattelua alueella järjestämällä mm. retkiä ja toimintaa. Yhdistyksen aktiivit toivottavat kaikki luonnonsuojelusta ja -harrastuksesta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Lapin piiri onnittelee yhdistystä ja sen aktiiveja!