Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Metsä Fibren lupaprosessi osoittaa, ettei Suomen laki suojele metsiä riittävästi

Suomen luonnonsuojeluliiton logo, jossa teksti

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri aikoo valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä pitää Metsä Fibren sellutehdashankkeen saamat ympäristö- ja vesitalousluvat voimassa. Vaasan hallinto-oikeus katsoi hankkeen täyttävän lain vaatimukset. On kuitenkin selvää, että pohjoisen pallonpuoliskon suurimman sellutehtaan toiminta aiheuttaisi mittavaa haittaa metsille ja vesistöille Lapissa ja mahdollisesti myös Pohjois-Ruotsin puolella.

”Tehdas laittaa merkittävää painetta hakkuiden lisäämiselle”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Saara Laivamaa.

Voimakkaasti lisääntyvät hakkuut heikentävät hiilinieluja ja hävittävät luonnon monimuotoisuutta. Suunnitellun sellutehtaan puuntarve vastaa toimittaja ja tietokirjailija Pekka Juntin mukaan
808,5 km2 avohakkuuta keskimääräisessä suomalaisessa metsässä vuosittain. Tämä vastaa laskennallisesti kahdeksaa Kemin tai neljää Helsingin pinta-alaa.

Lapin piirin mukaan päätös on ristiriidassa YK:n biodiversiteettisopimuksen, EU:n luonto- ja lintudirektiivin ja EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian kanssa. Suomi on ratifioinut nämä asiakirjat, joten ne sitovat Suomea ja Suomessa toimivia yhtiöitä. Vaasan hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota päätöksenteossaan huomioon sitä, miten ja mistä tehtaan raaka-aine hankitaan ja millaisia vaikutuksia hakkuilla on luontoon.

”On selvää, ettei Suomen laki suojele metsiä riittävällä tasolla, vaan suojelutyö on jätetty vapaaehtoisten harteille”, Laivamaa pahoittelee.

Laivamaa huomauttaa päätöksen olevan nykyisen hallitusohjelman vastainen. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Kemiin suunnitellun tehtaan piippupäästöt tulisivat olemaan noin 4,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Hallinto-oikeus sallii päätöksellään myös merkittävät jätevesipäästöt jo ennestään kuormittuneeseen Perämereen.

 

Lisätietoja:

Mika Flöjt

Toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
lappi@sll.fi
040 823 2443