Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin piiri jatkaa työtään Lapin luonnon puolesta

Suomen luonnonsuojeluliiton logo, jossa teksti

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin syyskokous järjestettiin 29.10. Rovaniemellä. Kokousedustajat valitsivat puheenjohtajaksi hallitusta elokuun 2022 alkupuolelta lähtien varapuheenjohtajana luotsanneen Saara Laivamaan (Pello). Vuoden 2023 hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Jaakko Alatalo (Muonio), Sari Hänninen (Rovaniemi), Anssi Liikamaa (Kolari), Hilkka Lipponen (Kemi), Pekka Nyman (Pelkosenniemi), Maire Puikko (Inari), Ilkka Roininen (Inari), Pekka Salokannel (Rovaniemi) ja Keijo Taskinen (Kolari). Varajäsenet ovat Eeva Järvi-Laturi (Rovaniemi), Vesa Ruokamo (Posio), Heikki Magga (Enontekiö) ja Malla Kuusi (Rovaniemi). 

Kokousedustajat päättivät piirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimintasuunnitelmaan mahtuu osa-alueita koko Lapin alueelta. Kaivosyhtiöt ovat laajasti kiinnostuneet Lapin mineraalivarannoista ja yksi tulevan vuoden painopisteistä onkin suojella Lapin luontoa kaivostoiminnan aiheuttamilta haitoilta. Tavoitteena on estää malminetsintä ja kaivostoiminta luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tähän pyritään osallistumalla lupakäsittelyihin kaikissa vaiheissa ja panostamalla näytteenottoon, millä voidaan osoittaa kaivosten haitallinen vaikutus erityisesti vesistöihin. 

Metsäteollisuuden aiheuttamien haittojen ehkäisy on myös tärkeänä osana piirin toimintaa. Piiri vastustaa Metsä Fibren sellutehtaan laajentamista. Sellutehdas lisäisi puun käyttöä ja sitä kautta heikentäisi hiilinieluja ja monimuotoisuutta. Tulevan sellutehtaan piippupäästö tulisi olemaan 4,1 milj. tonnia hiilidioksidia, mikä olisi Suomen suurin piippupäästö. Piiri vaikuttaa tässä asiassa lausunnoilla ja oikeusteitse.  

Vahvistaakseen järjestötoimintaa on piiri päättänyt satsata vuonna 2023 viestintään ja yhteistyön kehittämiseen. Tämän toteuttamiseksi on piirille palkattu määräajaksi tiedottaja, jonka tehtävä on vahvistaa piirin viestintää ja tukea paikallisyhdistyksiä. Piiri järjestää viestintäkoulutusta ja satsaa paikallisyhdistysten tukemiseen erilaisissa luonnonsuojeluhankkeissa. Tiedottaja on aloittanut työnsä 1.11.2022. Työsuhde jatkuu helmikuun 2023 loppuun. Piirissä työskentelee myös kokoaikainen toiminnanjohtaja.