Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tiivistelmä – Valitus Metsä Fibre Oy:n ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

SLL:n Lapin piirin mielestä Kemin sellutehdashankkeelle myönnetty ympäristölupa on kumottava

Pohjois-Suomen aluehallintavirasto (AVI) myönsi Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehdashankkeelle ympäristöluvan joulukuussa 2020. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri valitti ympäristöluvasta, sillä luvassa ei huomioitu lainkaan kasvavasta puunhankinnasta aiheutuvia ongelmia, kuten vaikutuksia vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Kemin ”biotuote-”, eli sellutehdas ollaan perustamassa lähtökohtaisesti vastaamaan Aasian maiden kasvavaan pehmopaperisellun kysyntään. Vakavin ongelma uudessa tehtaassa on sen ylisuuri koko. Puuntarve olisi 2,5-kertainen nykyiseen verrattuna, eli 7,6 milj. m3. Suomen metsät eivät riitä kattamaan tätä puuntarvetta, joten lisäpuuta suunnitellaan tuotavaksi Ruotsista, Baltian maista ja Venäjältä. Metsäteollisuusyhtiöiden näkemys on, että puu tulee riittämään ilmastonmuutoksen vauhdittaessa puun kasvua. Tämä näkemys sivuuttaa täysin globaalin ilmastonmuutoksen haitat.

Suuremmasta koostaan huolimatta tehdas työllistäisi vain nykyiset työntekijät. Uusia työpaikkoja, ja merkittäviä ympäristöhaittoja, syntyisi lisääntyvästä puunhankinnasta ja -kuljetuksista. Lisääntyvän liikenteen lisäksi itse tehtaasta aiheutuisi huomattavasti nykyistä suuremmat päästöt ilmakehään: rikkidioksidin päästöt kasvaisivat 11-kertaisiksi, hiilidioksidin osalta tehdas olisi Suomen suurin piippupäästölähde. Myös jätevesien käsittelytekniikka olisi puutteellista ja aiheuttaisi suuria päästöjä mereen.

SLL:n Lapin piirin mielestä ympäristölupa on kumottava ympäristölainsäädännön, ympäristövaikutusten arviointi-, vesipuite- ja luontodirektiivien, biodiversiteettisopimuksen, hyvän hallintotavan sekä ilmastolain vastaisena.

Koko valituksen löydät täältä.