Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Sierilän patoallas Kemijoen vaelluskalojen palauttamisen vastaista! 

Rovaniemen kaupunki on syntynyt mahtavien Kemi- ja Ounasjokien haaraan. Tämän vesistön vaelluskaloista on Lappi laajalti elänyt. Virtaavat vedet vaelluskaloineen ovat olleet lappilaisten elämänhalun ja elinvoiman lähde.

Vetoamme Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päättäjiin, että he palauttavat Kemijoen vaelluskaloille mahdollisuuden vielä nousta perinteisille kutualueilleen latvavesilleen Lapin ylängolle Kemijärvelle, Posiolle, Sallaan, Savukoskelle ja Sodankylään.

Lapin Keskusta, Kokoomus, Vasemmisto ja Vihreät ovat ilmaisseet kannattavansa vaelluskalojen palauttamista Kemijoen vesistöön. Toivomme puolueilta konkreetisia päätöksiä ja tekoja vaelluskalojen palauttamiseksi Kemijokeen. Nyt on tekojen aika. Teko tarkoittaa sitä, ettei Sierilän patoaltaalle anneta rakentamislupaa, eikä hanketta enää kaavoiteta.

Sierilän patoallashanke on Suomen vaelluskalastrategian, hallitusohjelman, valtion omistaohjausstrategian ja EU:n vesipuitedirektiivin vastainen. Siksi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan ei tule myöntää rakennuslupaa eikä kaavoittaa (23.09. kokous) Fortum / Kemijoki OY:lle Sierilän voimalaitosta varten. Vaelluskalojen palautus Yläkemijoelle on mahdollista vain ilman Sierilän patoa. Kestävä vaihtoehto padon rakentamiselle on vaelluskalojen nousu-uomien rakentaminen koko Kemijoen vesistöön. Tämä on rovaniemeläisten virkistyksen, nautinnan ja kesämatkailun etu.

Ympäristölautakunnan esittelijän päätösesitys on erittäin puutteellinen. Siinä ei ole arvioitu sitä, miten Sierilän patoaltaan rakentaminen vaikuttaa vaelluskalojen palauttamiseen koko Kemijoen vesistössä sekä mitä se aiheuttaa tärkeille kutu- ja poikastuotantoalueille Vanttauskosken alapuolisissa koskivirroissa. Tutkija Jukka Jormola virallisessa lausunnossaan AVI:lle (2020) on todennut Sierilän patoaltaan alueesta seuraavaa:

”Vanttauskoskelle on palautettavissa koskialuetta ja pitkän jokiosuuden puolisko lisääntymisalueeksi. Alue, samoin kuin Tikkasenkarin ja Tervakarin kosket, uhkaavat kuitenkin joutua suunnitellun Sierilän voimalaitoksen padotuksen alle. Hanke tuhoaisi viimeiset jäljellä olevat, lisääntymis- ja koskikalastusalueet Kemijoen keskijuoksulla ja mahdolliset perkaukset uhkaisivat myös padon alapuolisia koskia kuten Olkkakoskea ja Ounaskoskea Rovaniemen keskustassa. Lisääntymisalueita todetaan hakemuksessa olevan tällä jokiosuudella yhteensä 84 ha. Hankkeen toteuttaminen olisikin täysin vastoin hakemuksella tavoiteltavaa vaelluskalakantojen ja ekologisen jatkumon palauttamista Kemijokeen. Jokiosuuden luokittelu voimakkaasti muutetuksi tulisi tarkastella uudelleen vesienhoidon suunnittelussa ja rakentamishankkeesta tulisi luopua.”

Tutkija Jukka Jormolan kommentit Sierilän patoallasta vastaan katsottavista tästä linkistä:

https://www.facebook.com/lapinpiirin.tj.pasma/videos/3722319197796825

Vaelluskalojen nousun estäminen on ollut vuosikymmenten ajan kansallinen häpeä, johon ovat syyllistyneet erityisesti Pohjolan Voima ja Kemijoki Oy. Toivomme, että tähän samaan joukkoon eivät Rovaniemen ympäristölautakunnan päättäjät liittyisi.

Sierilän patoaltaan rakentamatta jättäminen säästäisi Kemijoen Vanttauskosken alapuoliset koskivirrat Rovaniemen kaupungin asukkaiden kalastus ja virkistysalueiksi ja lisäisivät luontomatkailun mahdollisuuksia siellä.

Säästetään pala virtaavaa Kemijokea paikallisille ja vaelluskaloille!

Katso esittely Rovaniemen vielä virtaavasta Kemijoen koskista – säästetään ne yhdessä paikallisten nautintaan ja vaelluskaloille!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ytsvFyE4GPA&feature=emb_logo

 

 

Seppo Väinönheimo

Varapuheenjohtaja

Mika Flöjt

Toiminnanjohtaja

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri

Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ry:n yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Aikio 040 015 6819

Varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo 0400 603 012

Toiminnanjohtaja Mika Flöjt +358 40 823 2443

Lue lisää toiminnastamme https://www.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com