Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Ministerin on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemijoen vesistöön

(kirjoitus julkaistu Lapin Kansassa 30.3.2020)

Valtion omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kuulutti (LK/Kaleva 12.03) yhteistyötä Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Samaan aikaan valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum / Kemijoki Oy pyrkivät estämään Kemijoen kalatalousvelvoitteen muuttamisen vaelluskalojen ja luonnonmukaisten kalateiden eduksi, vaikka hallitusohjelma edellyttää kalatalousvelvoitteiden muuttamista, ja kalatalousvelvoitteiden muutosprosessia ovat ELY-keskukset käynnistäneet virkatyönä.

Yhtiöt ovat kirjelmillään Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) vastustaneet Lapin ELY:n aloittamaa velvoitteiden muutosprosessia ja jopa uhkailleet valittaa uusista velvoitteista. Valtionyhtiöiden vahingolliset toimet ministeri voisi estää ohjaamalla niitä yhteistyöhön kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi hallitusohjelman edellyttämään suuntaan.

Tuppuraisen tulee yhdessä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän kanssa  toimia Rovaniemen Sierilän patohankkeen estämiseksi. Sierilän patoallas tuhoaisi lopullisesti Rovaniemen Vanttauskosken alapuolisella virta- ja koskiosuudella tärkeitä lohen, taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotanto-alueita. Se tuhoaisi myös itälappilaisten haaveen siitä, että vaelluskalat pääsisivät nousemaan aina Yläkemijoen latvoja ja Luirojokea myöten.

On korkea aika luopua Kemijoen kaunista virtaosuutta tuhoavasta hankkeesta. Alueella on eläviä kyläyhteisöjä, Oulankajoki -tyyppisiä hiekkatörmiä, laajoja hiekkarantoja, jokidyynejä sekä uhanalaisia lajeja. Säilytetään Kemijoen Rovaniemen seudun koskivirrat kyläläisten, rovaniemeläisten ja vaelluskalojen nautinta-alueena. Vaelluskalojen paluu on aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. On jo korkea aika luopua Sierilästä ja palauttaa pikaisesti vaelluskalat Kemijoen vesistöön.

Valtion omistajaohjausta toteutettakoon valtio-omistajan hallitusohjelman kirjatun tahdon mukaisesti. Samalla Tuppurainen ja Ojala-Niemelä kunnioittavat edesmenneen Suomen ensimmäisen ympäristöministerin Matti Ahteen perintöä virtavesien suojelussa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Seppo Väinönheimo varapuheenjohtaja   Mika Flöjt toiminnanjohtaja