Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Jäämeren radastako uusi ikuisuuskiista

Konsulttiyhtiö Ramboll teki perusteellisen ja puolueettoman selvityksen Jäämeren radan kannattavuudesta Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta. Selvityksessä todettiin kiistatta kolme seikkaa; 1) Jäämeren rata on kannattamaton, ja olisi järkevämpää panostaa olemassa oleviin väyliin, 2) Kirkkoniemi ei olisi millään laskennalla todennäköinen tuontisatama Koillisväylän kuljetuksille, ja 3) esitetyistä vaihtoehdoista Rovaniemen ja Kirkkoniemen välinen yhteys olisi huonoin.

Lapin liitto on kuitenkin sitkeästi jatkanut ratayhteyden pitämistä kartalla. Toukokuun alussa liikemies Peter Vesterbacka kertoi hankkivansa kiinalaista pääomaa ratahankkeen toteutumiseksi. Vesterbackan yhtiö on aikonut toteuttaa myös Tallinna-tunnelin kiinalaisella pääomalla.

Kannattamattomaksi todetun hankkeen innokas ajaminen viittaa siihen, että kaikkea ei ole kerrottu tavallisille kansalaisille. Henkilöliikenteen tai luonnonvarojen kuljettaminen ei myöskään nykylaskelmilla tee rataa kannattavaksi. Jäämeren radan ajaminen vastoin kaikkia nykyisiä tunnettuja realiteetteja viittaisi pikemminkin Kiinan kiinnostukseen päästä jakamaan Barentsin meren pohjan rikkauksia ilmastonmuutoksen kiihtyessä.

Ratahanke ei palvele lappilaisia todellisia tarpeita. Pitkät tunnelit sekä radan nostaminen ilmaan palkkien varaan tulevat maksamaan paljon enemmän kuin nyt mainitut 2,9 miljardia euroa. Radan maisemalliset haitat sekä rakentamisen valtava hiilijalanjälki jäisivät pysyvästi pohjoisimman Suomen asukkaiden murheeksi.

Suurimmaksi häviäjäksi jäisi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, ja sitä kautta yhä uhanalaisemmiksi muuttuvat pohjoisen eliölajit. Raideliikenne tulee sijoittaa siten, että se palvelee kannattavasti suurempia ihmisjoukkoja, jolloin hiilijalanjälkikin pienenee.