Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tornion-Muonionjoen lohikalat eivät kestä kaivosvuotoja

Muonionjoen lohi, foto Aurora B.

Olemme viime päivinä nähneet uutisissa kuvia siitä, kun Kaunisvaaran kaivoksesta pumpataan rikastushiekkaa tulvivalle suolle.  Lainvastaisia ylivuotoja on tapahtunut myös aikaisemmin, kun kaivos on ollut suljettuna. Talvivaaran lisäksi Lapinkin kaivosten jätealtaissa on ollut useita vuotoja. Kaivosvuodot eivät siis ole kovin harvinaisia. Kaunisvaaran selkeytysaltaiden patorakenteet on tehty vastoin ympäristöluvan ehtoja, joten ne muodostavat lisäriskin päästöille.

Kaivosvesillä  on suoria vaikutuksia Tornion-Muonionjoen virtaamaan ja vedenlaatuun. Suoraan purkuputken sekä pohja- ja pintavesien kautta jokeen tulee kiintoaineita, ravinteita ja haitta-aineita. Monet metallit ovat hyvin pieninäkin pitoisuuksina haitallisia vesielieliöille. Ne aiheuttavat kaloilla mm. ionisäätelyn häiriöitä, käyttäytymismuutoksia, kudosvaurioita munuaisissa, suolessa ja kiduksissa, sekä voivat johtaa epämuodostumiin kuoriutuneissa poikasissa epämuodostumia ja jälkeläisten pienentyneeseen painoon.

Erityisesti vähäisen veden aikana kaivosveden osuus jokivedestä voi olla erittäin merkittävä. Lisäksi pidempiaikainen kuormitus kumuloi vaikutuksia. Kalakuolemat on helppo havaita, sen sijaan kalojen varhaisten kehitysvaiheiden tuhoutumista on lisäksi usein lähes mahdotonta havaita – paitsi epäsuorasti vuosiluokkien puuttumisena populaatiosta.

Yhtään lisää kaivostoimintaa ei siis tarvita Natura2000-asetuksella suojellun Tornion-Muoniojoen varteen. Itämeren paras lohijoki on liian arvokas pilattavaksi. Suomen kaivoslaki tarvitsee tiukennusta. Allekirjoita nyt kaivoslain uudistamiseen tähtäävä kansalaisaloite KaivoslakiNYT ! https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Muistutuksemme koskien Suomen osallistumista kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa löytyy https://www.sll.fi/app/uploads/2019/03/SLL-lausunto-YM-Kaunisvaara-YVA-1.3.2019.pdf.