Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Linnunlaulu on Lapin metsissä yhä harvinaisempaa

töyhtötiainen

SLL Lapin piirin kevätkokouskannanotto 30.3.2019

Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy eniten pohjoisilla alueilla. Lämpenemisen seurauksena arktinen luonto on jo nyt ahtaalla. Uuden uhanalaisuusarvioinnin mukaan ilmastonmuutos on uhkatekijänä yli puolelle Tunturi-Lapin lajeista. Tunturipaljakoilla elää yli kymmenes uhanalaisista lajeista. Ilmaston lämmetessä tunturipaljakat hupenevat ja niillä elävät lajit häviävät kovaa vauhtia, koska ne eivät pysty siirtymään enää pohjoisemmaksi.  Ilmastonmuutos on esimerkiksi yksi tärkeimmistä syistä tunturikoivikoissa viihtyvän riekon luokittelusta vaarantuneeksi lajiksi.

 

Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä. Ennätyshakkuut ja voimaperäinen metsätalous avohakkuineen, ojituksineen ja maanmuokkauksineen on vähentänyt voimakkaasti metsälajien tarvitsemia elinympäristöjä ja aiheuttanut metsäalueiden pirstoutumista. Metsälintujen taantuminen on suoraan seurausta nykymetsien surkeasta tilasta. Esimerkiksi aiemmin yleinen hömötiainen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja lapintiainen silmälläpidettäväksi lajiksi.  Vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen on noin viidennekselle uhanalaisista metsälajeista tärkein ensisijainen uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä. Kaikkein vanhimpien metsien määrä on vähentynyt etenkin Pohjois-Suomessa. Metsien hakkuutavoitteiden pienentäminen ja siirtyminen jatkuvan kasvatuksen kestävämpiin menetelmiin, ovat keskeisiä keinoja paitsi luonnon monimuotoisuuden heikentymisen ehkäisemiseksi, myös  ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Puhdas valkoinen lumi ja hiljaisuus ovat Lapin matkailuvaltteja. Ilmastonmuutoksen ja voimaperäisen metsätalouden myötä metsissä ja tuntureilla on jo nyt liian hiljaista! Päätöksiä ja toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä tänään. Anna siis äänesi kuulua Lapin luonnon ja tulevaisuuden puolesta ja vaikuta viisaasti tulevissa vaaleissa!

 

Ilmastopaneelitapahtumassa lauantaina 6.4. Rovaniemen pääkirjastolla klo 13:30-14:30 kuulet Lapin eduskuntaehdokkaiden ilmastotavoitteista. Ilmastomarssi lähtee kirjastolta klo 15 ja päätyy Lordin aukiolle, jossa keskustelu jatkuu.

Tule mukaan Lapin jäätävimpään tapahtumaan!

 

KUVAn TÖYHTÖTIAISESTA on ottanut Krista Ylinen