Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

KaivoslakiNYT kansalaisadressi avattu ja Käsivarren mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­pää­tök­ses­tä valitettu KHO:n

TIEDOTE

22.1.2019 Rovaniemi

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on valittanut yhdessä Käsivarren paliskunnan kanssa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 19.12.2018 puoltaa Tukesin antamaa malminetsintälupaa geologian tutkimuskeskukselle (GTK) Lätäs 1 alueelle. Lupa-alue sijaitsee saamelaisten kotialueella Käsivarren erämaassa, joka on suojeltu Natura 2000 –asetuksella.  Malminetsintäalue sijaitsee Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueella, joka on suojeltu lisäksi luonnonsuojelulailla. Osa alueesta sijoittuu lisäksi Tornionjoen-Muonionjoen Natura-alueelle.

Valituksen perusteluissa todetaan mm. että luvassa ei ole otettu huomioon paliskunnan ja saamelaiskäräjien näkemyksiä. Valituksessa todetaan, että aiemmasta GTK:n suorittamasta malminetsinnästä on ollut haittaa perinteiselle porotaloudelle. Myöskään alueen kulttuuriperintöarvoja ei ole selvitetty. Alueen luontoarvot ovat erityiset ja siellä tavataan useita uhanalaisia lajeja, jotka ovat häiriöille erittäin herkkiä. Lupahakemuksessa ei ole selvitetty toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia riittävällä tarkkuudella eikä myöskään kaivoslain edellyttämää toimintasuunnitelmaa ole esitetty riittävällä tarkkuudella.

SLL Lapin piirin näkemys on, että arvokkaat luonnonsuojelualueet tulee jättää kaivostoiminnan ulkopuolelle. Lisäksi saamelaisten ja paikallisten asukkaiden oikeuksia kaivoskysymyksissä tulee vahvistaa. SLL Lapin piirin toiminnanjohtajan ja pro Heinäveden Jukka Leppäsen jättämä Kaivoslaki Nyt -aloite kaivoslain kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi julkaistaan tiistaina 22.1.2019 kansalaisaloite.fi -palvelussa. Aloitteen taustalla on useita kansalaisliikkeitä eri paikkakunnilta, joilla on konkreettisesti jouduttu toteamaan tarve kaivoslain uudistamiselle. Kaivoslakiin kohdistuu aloitteessa monilta osin merkittäviä uudistuksia.

KaivoslakiNYT kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita, muun muassa Pro Heinävesi, Pro Kuusamo, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa- ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet. Aloitteen jättäjät muodostuvat ryhmistä, joihin Suomen nykyinen kaivospolitiikka ja lainsäädäntö on suoraan vaikuttanut. Lisäksi kampanjaa tukee muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto.

KaivoslakiNYT kansalaisaloite tähtää muun muassa siihen, että arvokkaat luontoalueet jätetään kaivostoiminnan ulkopuolelle. Kuntien tulee halutessaan voida estää kaivostoiminta alueellaan ja saamelaisten oikeuksia kaivoskysymyksissä vahvistetaan. Vain kerran hyödynnettävissä olevista kaivannaisista kerätään kaivosyhtiöiltä veroja, jotka rahastoidaan jakamaan arvoa myös tuleville sukupolville ja kattamaan kaivostoimintaan väistämättä liittyviä ympäristöhaittoja. Rahaston avulla varmistetaan, ettei yksi sukupolvi käytä ainutlaatuisia malmivarantojamme ja että niiden tuotto vahvistaa kansallista hyvinvointia myös kaivannaisten hyödyntämisen jälkeen Norjan valtiollisen öljyrahaston tapaan.

Vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäväksi. Kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksettavaksi kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle. Tällä kaivoslain kokonaisvaltaisella muutoksella huolehditaan paremmin elintärkeän puhtaan luonnon säilymisestä myös tuleville sukupolville.

 

Lue lisää kotisivuilta   http://www.kaivoslakinyt.fi/  ja facebookista https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

ja allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795