Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksen tiedote

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri järjesti Kemijärvellä lauantaina 10.11. syyskokouksen ja kestävän metsätalouden seminaarin. Tilaisuuden alussa piiri antoi vuoden 2018 ympäristöpalkinnon Pekka Nymanille pitkäaikaisesta toiminnasta Lapin luonnon hyväksi ja julkaisi Sari Hännisen luonnonsuojeluliiton kultaisen ansiomerkin.

Metsienhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde kertoi elävästi metsien jatkuvasta kasvatuksesta ja piirin puheenjohtaja Seppo Aikio havainnollisti mainiosti kuvien avulla erilaisten metsänkäsittelyjen seurauksia useista Metsä-Lapin kohteista.

Erkki Lähteen mukaan suurin taloudellinen hyöty metsistä saadaan, kun metsä kasvatetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä ja puustosta poistetaan ylispuut tukkipuiksi. Luontoa säästävät korjuumenetelmät ovat lukuisten tutkimusten perusteella osoittautuneet kannattavimmiksi niin talouden kuin ympäristön kannalta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri syyskokous vaatii Metsähallitusta lopettamaan avohakkuut ja siirtymään luontoa säästävään jatkuvan kasvun puunkorjuumenetelmään.