Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kittilän allasvuodosta ja pölyämisestä

KANNANOTTO 27.10.2015

Julkaisuvapaa

 

Kaivosten pölypäästöt ja allasvuodot saatava kuriin

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on erittäin huolestunut, että mallikaivoksenakin pidetystä Kittilän kaivoksesta on kuulunut viime aikoina todella ikäviä uutisia. Rikastushiekka-altaan pölyämistä on tapahtunut aina silloin tällöin ja syyskuussa alkanut allasvuoto jatkuu yhä hälyttävin seurauksin. Lisäksi piirin tietoon on tullut, että Lapin ELY-keskuksen resurssit, etenkin sijaisuuksien hoitaminen, eivät ole lähellekään riittäviä. Piiri vetoaa valtioneuvostoon ja eduskuntaan, että rahoitusta lisätään Lapin ELY-keskukselle, jotta sillä olisi resursseja hoitaa virkatehtäviään Lapin puhtaan luonnon suojelemiseksi.

Lapin ELY-keskuksen Kittilän kaivoksen allasvuodosta tekemän päätöksen mukaan lisäjuoksutukset Seurujokeen aiheuttavat jokiveden magnesium-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksien nousun todennäköisesti tasolle, joka on jokivesissä poikkeuksellisen korkea ja johtaa vesieliöstön lajistomuutoksiin. Esimerkiksi lohikalojen poikastuotannon on arvioitu voivan heikentyä kaivoksen lähialueilla. Myös Seurujoen veden käyttö saunavetenä vaikeutuu suolapitoisuuden kohoamisen seurauksena. Varsinaisessa luvassa käsiteltyjen prosessijätevesien osuus saa olla enintään 1,6 % Seurujoen virtaamasta, sen sijaan nyt annetulla poikkeusluvalla osuus on peräti viiden prosentin luokkaa. Kuulosta pahasti Talvivaaran alkutaipaleelta.

ELY-keskus toteaa päätöksessään, että mikäli prosessijätevesien lisäjuoksutusta Seurujokeen ei tehdä, voivat seuraukset olla vielä haitallisemmat. Päätöksen perustelut ovat uskottavia, mutta itse tapahtuma herättää paljon kysymyksiä. Esimerkiksi miksi vuodon syytä ei ole pystytty selvittämään? Minkälainen pohjarakennelma on rakenteilla olevassa vesivarastoaltaassa, jonne liikavesiä aiotaan pumpata? Voiko viereisen syanidialtaan pohja alkaa vuotaan?

Keväällä Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos palkittiin EuroMining Opening seminarissa Vuoden ympäristöteko 2015 -tunnustuksella. Tulikohan palkinto annettua turhan hätiköidysti, kun vasta seitsemän vuotta toimineella kaivoksella on jo nyt vuoto altaassa, jonka pitäisi kestää satoja vuosia.

Suomessa on ollut pohja- ja patovuotoja jo ainakin neljällä kaivoksella sekä haitallista pölyämistä on uutisoitu ainakin kolmella kaivoksella. Alkaa näyttään pahasti siltä, että Suomen lupaviranomaiset ovat olleet liian lepsuja tai sitten lupamääräyksiä ei noudateta. Kaivosvesien puhdistamisessa ja pölyämisen estämisessä pitää pikaisesti päästä paljon tiukempiin normeihin.

Lapin ELY-keskuksen päätös 23.10.2015 LAPELY/2302/2015

Lisätietoja       toiminnanjohtaja Tarja Pasma, puh. 040 823 2443, sähköp. lappi@sll.fi