Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Täydennys KHO:lle 30.9.15 lähetettyyn vas­ta­se­li­tyk­seen, Sierilän voimalaitos

Viite                 KHO:n vastaselityspyyntö 2.9.2015 Diaarin:o 1032/1/15

Asia                 Täydennys 30.9.15 lähettämäämme vastaselitykseen

 

Täydennämme 30.9.2015 jättämäämme vastaselitystä seuraavasti. Vastineessaan Kemijoki Oy vetoaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen vaatiessamme ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUTI). Vaatimuksemme perusteeksi vetoamme EUTI:n 1.7.2015 antamaan ennakkoratkaisuun C-461/13. Ratkaisussa EUTI linjasi, että ”jäsenvaltioilla on velvollisuus evätä sellaiset hankkeet, jotka voivat aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen kyseisessä direktiivissä säädettynä ajankohtana” (liite 1).

Kemijokeen suunnitteilla oleva Sierilän voimalaitoshanke aiheuttaisi pintavesimuodostuman tilan selvän huononemisen vuosiksi ja vaarantaa pintavesien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttamisen.

 

Rovaniemellä 5.10.2015

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Tuomi-Tuulia Ervasti                                                      Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                sihteeri

 

 

LIITE 1           VPD -EU – tuomioistuin päätöksen ydin 1.7.15 asiassa C-461/13