Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto STUK:n Rovaniemen laboratorion lopettamisesta

Lapin luonnonsuojelupiiri ry

24.2.2015

Kannanotto

 

STUK:n Rovaniemen laboratoriota ei saa lakkauttaa

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on huolissaan Säteilyturvakeskuksen aikeista lakkauttaa Rovaniemen laboratorio. Lapissa on meneillään useita hankkeita, joissa tarvitaan Säteilyturvakeskuksen henkilöstön säteilyosaamista ja paikallistuntemusta.

Lappiin ollaan suunnittelemassa Soklin fosfaattikaivosta ja STUK:n mukaan fosfaattimalmissa luonnon radioaktiivisten aineiden määrät ovat selvästi suurempia kuin maaperässä keskimäärin. Soklin fosfaattimalmissa uraanipitoisuuden vaihteluväli on 100-1000 Bq/kg ja toriumpitoisuuden 200-2700. Niobimalmeissa keskimääräinen uraanipitoisuus on 1000 Bq/kg ja toriumpitoisuus 4000. Normaalisti uraanipitoisuus maa- ja kallioperässä on 10-70 ja toriumpitoisuus 20-80 Bq/kg.

Tammikuussa 2013 Mawson Oy tiedottaa, että se on löytänyt merkittäviä kulta- ja uraanipitoisuuksia Ylitornion Rajapalon alueella. 80 maanäytteen perusteella Rajapalon etsintäalueen keskimääräiset uraanipitoisuudet ovat 3248 ppm, minimissään 0,1 ppm ja maksimissaan 81.900 ppm. Suomen kallioperässä arvioidaan olevan uraania keskimäärin 4 ppm. Uraanimalmiksi määritellään malmi, jossa uraanin keskimääräinen uraanipitoisuus on vähintään 1000 ppm.

Valtionhallinto on korostanut ekotehokkuutta kaivostoiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki kannattavat mineraalit täytyy hyödyntää eikä niitä saa jättää sivukivikasoihin tai rikastushiekkaan. Vaikka kaivos siis perustetaan vakuuttaen, ettei uraaniin kosketa, voi käydä niin, että se täytyy erottaa rikastusprosessissa ja tällöin kaivoksesta tulee myös uraanikaivos. Kanadassa on vuosikymmenien kokemus uraanikaivoksista ja useat osavaltiot ovat niistä kieltäytyneet.

On pelättävissä ja todennäköistä, että STUK:n toiminnan siirtäminen Helsinkiin vähentää ja vaikeuttaa STUK:n tiivistä yhteistyötä malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden kanssa puhumattakaan yhteydenpitoa alueen muihin toimijoihin.

 

Lisätietoja: piirin toiminnanjohtaja Tarja Pasma puh. 040 823 2443, sähköposti: lappi@sll.fi

Mawsonin tiedote: http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=565225&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Grab-Samples-up-to-1520-GT-Gold-at-Rajapalot-Finland

STUK:n esitys Savukoskella 31.1.2008