Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kemihaaran allasvaihtoehdon selvittely hidastaa maakuntakaavaa vuosia

Lapin luonnonsuojelupiiri ry

TIEDOTE 11.2.2015

Julkaisuvapaa


Kemihaaran allasvaihtoehdon selvittely hidastaa maakuntakaavaa vuosia

                                                                                                                              

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on antanut lausuntonsa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta. Lausunnossa kritisoidaan mm. Kemihaaran allasvaihtoehtoa ja sitä, ettei kaavaluonnoksessa ole otettu ilmastonmuutosta tarpeeksi huomioon. Lisäksi piiri hämmästelee, miksi jo nyt Euroopan suurinta ampuma- ja harjoitusaluetta Rovajärveä pitää vielä laajentaa. Piiri ihmettelee, miten muut Euroopan maat tulevat toimeen pienemmillä harjoitusalueilla?

Lapin piiri toteaa lausunnossaan, että kaavaluonnokseen yhtenä vaihtoehtona merkitty Kemihaaran allas sijoittuu Kemihaaran suot –Natura-alueen päälle. Natura-alueen purku ei tule onnistumaan, koska purkamisen kriteerit eivät täyty. Natura-alue voidaan purkaa vain, jos kaikki kolme ehtoa täyttyvät: 1) yleinen etu vaatii, 2) muuta keinoa ei ole ja 3) korvaava alue löytyy tilalle.

Vuonna 2002 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä Pohjois-Suomen vesioikeus toteaa, ettei Vuotoksen allasta voi pitää yleisten tarpeen vaatimana hankkeena sähköhuollon ja tulvasuojelun näkökulmasta.

Kemijoen tulvatyöryhmä on valinnut kerran 250 vuodessa tapahtuvan tulvan tarkoitushakuisesti, jotta voitaisiin osoittaa, ettei muuta keinoa tulvasuojeluun ole. Muualla Suomea rajana on pidetty kerran 100 vuodessa esiintyvää tulvaa. Nyt kuulemisvaiheessa olevassa tulvariskien hallintasuunnitelmaluonnoksessa on esitelty muitakin vaihtoehtoja, jotka täyttyvät 1/100 a tulvatilanteessa.

Lapin liitto on vuonna 2004 tehnyt linnustoselvityksiä Lapin soilla löytääkseen korvaavia alueita Kemihaaran soille, mutta niitä ei ole löytynyt. Piiri toteaa myös, että koska Natura-alueen purkaminen vaatii valtioneuvoston ja EU:n komission hyväksymisen, siirtyy kaavan valmistuminen vuosien päähän. Piiri pitää myös outona, että monitoimiallas on otettu kaavaan mukaan, koska mikään sellainen taho, joka olisi valmis rahoittamaan edes Natura-arvioinnin, ei ole ainakaan julkisuudessa ilmoittautunut hanketta ajamaan.

Piiri toteaa lausunnossaan myös, että ilmastonmuutosta käsitellään kaavaselostuksessa liian suppeasti. Siinä on keskitytty vain ilmastonmuutokseen varautumiseen eikä lainkaan ennaltaehkäisyyn kuten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät. Suomen soihin on varastoitunut noin 5.500 miljoona tonnia hiiltä, metsien maaperään 1.300 miljoona tonnia ja metsien puustoon 800 miljoona tonnia. Mikäli Lapin kaikki suunnitteilla olevat kaivos-, turvetuotanto ja allashankkeet toteutuisivat, tietäisi se merkittävien hiilivarastojen purkautumista. Piiri vaatii, että vaikutusten tarkastelussa otetaan tämäkin huomioon.

 

Lisätietoja       toiminnanjohtaja Tarja Pasma, puh. 040 823 2443, sähköp. lappi@sll.fi