Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Äkäslompolon asemakaavan laa­jen­nus­luon­nos­ta Rohkonmukanmaan alueelle

Kolarin kunnanhallitus

 

Viite              Lausuntopyyntönne 29.10.2013

Asia              Lausunto Äkäslompolon asemakaavan laajennuksesta koskien Röhkömukanmaan aluetta

Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä! Kolarin kunta on kiitettävästi muistanut pyytää meiltäkin lausunnot kaava-asioissa. Valitettavasti kroonisen resurssipulan vuoksi voimme reagoida vain hyvin harvoihin kaavahankkeisiin.

Viitaten Äkäslompolon Röhkömukanmaan alueelta tehtyyn luontoselvitykseen, emme pidä hyväksyttävänä, että alue kaavoitetaan vapaa-ajan asunnoille. Kaavaluonnos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Kaavaluonnos ei ole ekologisesti kestävä eikä se ota tarpeeksi huomioon alueen luontoarvoja.

Kuten selvityksessä sanotaan, alue kuuluu suojametsävyöhykkeeseen ja metsissä on aarniometsän luonnetta ja eri-ikäistä puustoa. Osa puista on hyvin vanhoja. Kuten selvityksessä todetaan, 300 metrin korkeusrajan yläpuolisilla alueilla oli ilmennyt ongelmia metsänuudistuksessa hakkuiden jäljiltä.

Lisäksi alueella on geologisesti arvokkaita lieveuomia, joiden pohjalla virtaa kirkasvetisiä puroja ja kasvillisuus on ympäristöään rehevämpää. On todella lyhytnäköistä tuhota maisemallisestikin todella näyttävää aluetta. Aluetta, joka juuri tekee Ylläksen alueesta niin vetovoimaisen kuin se on. Vaikka Ylläksen osayleiskaavan mukaisesti lieveuomat huomioidaan kaavoituksessa, on vaara, että ne muuttuvat mm. pienilmaston muutoksen myötä. Myös purojen veden laatu voi muuttua lähelle tulevan asutuksen vuoksi.

Toivomme, että jatkossakin lähetätte meille tietoa valtuustokäsittelystä yms.

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                                 Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                 sihteeri